Johan Kuhlmann

Johan Kuhlmann Utrecht

Ruimte vertelt een verhaal
In zijn werk als beeldend kunstenaar en (decor)ontwerper laat Johan Kuhlmann (Arnhem, NL, 1952) zich inspireren door de poëzie van de gebouwde omgeving. Huizen en hutten, silo's en industriële installaties fascineren hem. Hij fotografeert ze voor zijn fotoblog. Ze roepen gedachten en associaties bij hem op, die hij zichtbaar maakt in zijn schilderijen, collages en bouwsels. Het is kleurrijk werk, uitgevoerd in verschillende materialen en vormen. Zijn ontwerpen voor theater en interieur sluiten hier direct op aan. Met een beperkt aantal middelen creëert hij ruimtes die eenvoudig van sfeer en betekenis veranderen. De ruimte komt tot leven.

In opdracht ontwerpt hij decors voor theatervoorstellingen, meubels en glas-in-loodramen.

Space tells a story
In his work as a visual artist and (set)designer Johan Kuhlmann (Arnhem, NL,1952) is inspired by the poetry of the built environment. Houses and huts, silos and industrial installations fascinate him. He photographs them for his photoblog. They evoke thoughts and associations in him, which he makes visible in his paintings, collages and constructions. It is colorful work, executed in various materials and shapes.

His designs for theater and interior are directly in line with this. Using a limited number of resources, he creates spaces that simply change atmosphere and meaning. The space comes to life
  • Schilderkunst
  • Fotografie
  • Architectuur
  • Design
  • Ruimtelijk

Stuur een bericht naar Johan Kuhlmann