André Boone

André Boone Enschede

De Zalm van Lugh

De Zalm van Lugh is een verticale vis met uitgestoken arm. De richting die de hand met de duidelijk opgeheven duim en wijsvinger laat zien is kennis. Op de duim draait een "windmolen" alle kanten op, alsof het wil zeggen dat kennis niet statisch is maar altijd in beweging.

Hoe zit dat?

Het beeld "De Zalm van Lugh" gaat over Lugh, de boodschapper tussen de mensen en de goden. Het is een oud-Keltisch verhaal over Lugh als leerling van een wijze. De wijze wist dat Loci, de god van de listen zichzelf had veranderd in een zalm. Als je de zalm wist te vangen en je at het achtereen volgens op dan nam je alle kennis tot je en was je de alwetende.

Lugh kreeg de opdracht om de zalm te vangen en daarna te bakken. Tijdens het bakken van de vermomde god Loci spatte vet uit de pan op de duim van Lugh. Door de pijn stak Lugh de duim in zijn mond en toen...wist hij alles. Je zou kunnen zeggen hier wordt ongelogen de waarheid uit de duim gezogen.

André Boone Enschede (2)

Stelt u zich eens voor: u hoort de koekoek en ziet het kikkervisje…. André Boone's zintuigen raken erdoor geprikkeld. Behalve de zintuiglijke prikkeling roept deze ervaring ook betekenissen op. Dit inspireert hem tot het maken van beelden. Boone geeft aan dat de historie hem leert iets van deze tijd te begrijpen. Het leert hem dat culturen elkaar beïnvloeden. Een proces waarbij de ene cultuur de cultuur van de ander (de overheersende) overneemt en laat zien dat het streven om uit stijlen het beste te kiezen geen hedendaags verschijnsel is. Het werk van Boone richt zich op de creativiteit in de cultuur en het plezier dat deze houding kan geven. Plezier in zowel de hedonistische betekenis, maar ook in de motivatie om dieper tot de dingen door te dringen. De wijze waarop hij naar de wereld kijkt is mede beïnvloed door en ontwikkeld dankzij de media.

De beelden laten het publiek zien hoe invloeden van buitenaf mede de vorm bepalen. Met een open houding ten overstaan van het vreemde, het andere, creëert hij een synthese van zijn gevoelswereld en vormentaal.


Stuur een bericht naar "André Boone"