Elly van den Hout

Elly van den Hout Beilen
Bowl ZT-04
Ook dit werk komt los van de muur. Te meer omdat het een bolvormig is van 45 ø, opgebouwd olieverf op marouflé. Er zit op deze wijze een lege ruimte tussen dat wat vast is en dat wat veranderlijk is. Alsof het werk even los zweeft, de toeschouwer tegemoet. De kijker die dit werk waarneemt wordt daarmee licht opgetild tussen de in- en uitademing in eigen stilte of rustpunt. In dit werk heb ik mij zich gericht op onderzoek naar licht en kleur. Creatie is als een ademhaling; een in- en uitademing met een stilte daartussen in. Het natuurlijke proces van de schepping is zichtbaar en voelbaar in deze beweging. Dit resulteerde in een serie twee-dimensionaal abstract werk.In dit werk streef ik naar het ‘tippingpoint’ in sferische transitie van kleuren.
Elly van den Hout Beilen (2)
Panel ZT-P4
Dit olieverf-paneel komt los van de muur. Er zit op deze wijze een lege ruimte tussen dat wat vast is en dat wat veranderlijk is. Alsof het werk even los zweeft, de toeschouwer tegemoet. De kijker die dit werk waarneemt wordt daarmee licht opgetild tussen de in- en uitademing in eigen stilte of rustpunt. In dit werk heb ik mij zich gericht op onderzoek naar licht en kleur. Creatie is als een ademhaling; een in- en uitademing met een stilte daartussen in. Het natuurlijke proces van de schepping is zichtbaar en voelbaar in deze beweging. Dit resulteerde in een serie twee-dimensionaal abstract werk.In dit werk streef ik naar het ‘tippingpoint’ in sferische transitie van kleuren.
Elly van den Hout Beilen (3)
Wensbeeld voor Vrede
De roep vanuit de buurten rond de Linnaeusstraat in Amsterdam- Oost om een plek te creëren waar mensen gedachten over vrede, vrijheid en samenleven kenbaar kunnen maken, was aanleiding tot het ‘Wensplein voor Vrede’. Een plein met een symbolisch kunstwerk, dat multifunctioneel in de openbare ruimte aanwezig is, waar mensen uit alle lagen van de bevolking hun gedachten over vrede, vrijheid en samenleven terug moeten kunnen vinden.
Als openbare ruimte is gekozen voor het Muiderkerkplein aan de Linnaeusstraat. Confronta- tie met spanningen en slecht nieuws maakt het juist dáár zinvol en heilzaam een plek te maken waar men zich mag uiten over vrede, vrijheid en samen- leven.Vanuit de gedachte dat vrede alleen met anderen tot stand kan komen, zijn voor deze opdracht twee beeldende kunstenaars tot elkaar gebracht. Naast Elly van den Hout was ook Trinette Scheper nauw bij dit project betrokken. Vanuit de idee vredeswensen van mensen blijvend zichtbaar te maken, werd een ruimtelijk object ontworpen. Een collier is als een toevallig neergelegd sieraad op het plein geplaatst.
In dit collier zit een markante knoop als symbool voor de integratieproblematiek. Er zijn 37 kunststof ‘juwelen’ op het collier bevestigd, waarop vredeswensen in authentiek handschrift zijn gezeefdrukt. De functionaliteit van het kunstwerk is drieledig. Het is een kunstwerk met een boodschap, het is een ontmoe- tingspunt en het is een marke- ringspunt: Híer en nú, op deze plaats, wordt aandacht gevraagd. Aandacht voor vrede, vrijheid en integratie. Mevrouw Gerty Verbeet, toenmalig voorzitter van de Tweede Kamer, onthulde tesamen met de Amsterdamse jeugd het kunstwerk.
Elly van den Hout Beilen (4)
‘Something blue’
180 cm hoog x 180 cm breed x 354 cm diep
Gepoedercoat stalen netwerk met 26 objecten van kant, gegoten in helder
acrylaat. Opdrachtgever: Kabinet van de Commissaris der Koningin van Drenthe.
Bij de opening van het nieuwe gemeentehuis van de Gemeente Westerveld
schonk de vervangend Commissaris der Koning, mevrouw Haarsma, een
‘zwevend’ object voor de raadzaal / trouwzaal. Het object bestaat uit een constructie van wit gepoedercoat staaldraad van 6 mm doorsnede. Het raster vertoont een gelijkenis met het schapengaas dat in deze provincie veel wordt toegepast. In en aan het kunstwerk hangen
26 objecten van, in helder acrylaat gegoten, kant. Dit ‘trouwkant’ heeft de vorm van de geografische omtrekken van de 26 kernen waaruit de gemeente Westerveld bestaat. De kunstenaar heeft niet kenbaar willen maken wat de inhoud is van het blauwe object dat er tussen hangt, echter heeft een verwijzing naar de Amerikaanse zegswijze, dat een bruid altijd iets blauws van haar vrienden krijgt: “Something old, something new, something borrowed, something blue and a sixpence in her shoe”.

Schepping, creatie is als een ademtocht. Een inademing, een stilte en vanzelf een uitademing, met opnieuw een stilte. In deze beweging van ademhaling wordt het natuurlijke proces zichtbaar van de cyclus: het oprijzende, het vervolmakende en vervolgens het oplossende.
Luisterend, met het oor van het hart, is het eerst lange tijd stil.
Er volgt een geduldig wachten. Niets dat zich in vorm wil laten vangen.
De wil tot schepping is een andere dan dat wat zich door schepping manifesteert. Dit vraagt een voortdurende waakzaamheid in wie of wat er
tot handelen aangezet wordt.
Veel werk komt tot stand vanuit het gebied van 'Ik wil'...
Maar wanneer er ruimte wordt gegeven aan het gebied dat er tussen ligt, dat wat tussen de inademing en uitademing is - dat even niets - daarin laat zich een vrijheid kennen die tot schepping leidt.
In het gewaar zijn van de stille leegte wordt wachten zinvol.
Hier gaat het niet om resultaten, producten of meningen.
Het is er of het is er niet.

Openingstijden

Op aanvraag

Stuur een bericht naar "Elly van den Hout"