hoofdmenu
volgende Cursussen en workshops in Amsterdam
favorietenVerwijder uit favorieten
28 (35)

Ralph de Lange

Brandig in the Arts

Tentoonstelling t/m 31-12-2017 > Amsterdam

Coaching Mentor Branding

Voor diegene die richting wil krijgen in zijn werkwijze om daarmee een mogelijkheid te creëren om aangenomen te worden op een HBO KUNSTACADEMIE. Ralph begeleid jongeren door zijn lange ervaring als docent. Als eigenaar van de particuliere Amsterdamse kunstacademie MIX heeft hij leiding gegeven aan 15 docenten en zijn visie op het kunstonderwijs aangescherpt door het unieke van een student centraal te stellen. De eigenheid, de authentieke drang om kunst te maken staat centraal. Velen denken dat het vak geleerd kan worden door anderen te volgen. De Lange denkt dat je jezelf moet volgen met de eiegen wensen van kunst maken. Het iegen verhaal met de iegen manier van werken. Dit kan leiden tot vele variaties van techniek. Er is tegenwoordig geen overheersende techniek meer. Alles is mogelijk. Niets wordt ontkracht of verboden. Niemand is de baas. Zelf bepaal je welke weg je wilt bewandelen.
De coaching gesprekken gaan over het zelf. Hoe daar meer mee in contact te komen. Door een helder inzicht en de mogelijkheid om met een helikopter view de analyse te maken van de vragen die er zijn en de antwoorden die daarop worden gegegven komt De Lange, in samenspraak met de kunstenaar, tot een helder inzicht over de te bewandelen weg tot eigenheid.

Ralph de Lange geeft les in de beeldende kunst vakken sinds 1986. Zijn ervaringen heeft hij opgedaan in het geven van lessen in de schilderkunst, het tekenen,de fotografie, digitale beeld bewerking, kunstgeschiedenis en kunstbeschouwing.
In 1999 heeft De Lange de particuliere kunstacademie over genomen met de 50 studenten die daar dstijds les hadden. Hij heeft de naam verandert in Amsterdamse Vrije Kunst Academie en heeft er een zelfstandige kunst instituut van gemaakt met als hoofddoel het ontdekken van de individualiteit, het eigene, de authenticiteit en daarmee de eigen vanzelfsprekende stijl van kunst maken.
Hij iheeft in 30 jaar een omvangrijk oeuvre opgebouwd die een combinatie is van beelden die gemaakt zijn?door middel van schilderijen, tekeningen, fotografie, 3 d beelden en digitale beeldbewerkingen. De onderzoeks vraag van zijn kunst ligt in dat verlangens zich verdwalen in beelden die vooral geprojecteerd worden via de media. De invloed van films, TV en computers zijn groot en zijn sterk verweven met onze wereld van de eigen realiteit. In deze samensmelting verliezen wij ons in het paradoxale bestaan van verlangens die uit kunnen komen of verloren gaan in de mislukking. Het is een wereld met een tijd maar zonder de aanwijzing van een tijd stop. Zo combineert hij beelden door elkaar waardoor de harmonie wordt verstoord door de tegenstrijdigheid van verlangens.

Ralph de Lange

  • Schilderkunst
  • Beeldhouwkunst
  • Fotografie
  • Sculptuur
  • Multimedia
  • Tekeningen
  • Installatie
  • Conceptueel
  • Ruimtelijk

Specialisatie >>> BRANDING kunstenaars

Door de uitgebreide ervaring bij de galeries, door de kennis van sociale media maar ook door de 30 jaar ervaring als docent beeldende kunst op HBO niveau gebruikt Ralph de Lange zijn kennis om over te dragen door kunstenaars met maatwerk te begeleiden. Als eigenaar van de particuliere kunstacademie M-I-X heeft hij leiding gegeven aan 20 docenten en 400 studenten van 1999 tot 2012. Na 2012 heeft De Lange de MIX methode voort gezet in heel Nederland.
Hoe krijg je jouw kunstwerk zo uniek mogelijk? Wat maakt jouw kunst onderscheidend en hoe zet je dat in de markt?

Via een eerste gratis consult kan er een kleine analyse gemaakt worden van de positie van de kunstenaar en eventueel een stappen plan worden besproken naar een betere positionering van het kunstenaarschap in de huidige moderne maatschappij.

Wat wordt er tegenwoordig gevraagd van een kunstenaar ?
Wat zijn de mogelijkheden om te slagen ?
Wat kan ik gaan ondernemen/ doen om mijn kunsten aan de man te brengen ?
Waar liggen mijn kansen ?

In vervolg sessies kan De Lange de kunstenaar begeleiden naar een handleiding voor succes. Zekerheid is er niet geboden, wel een overtuigend en een helder in kaart gebrachte aanpak van de mogelijkheden van het werk dat door de kunstenaar gemaakt is.

Branding your art !! Make money !!
Don’t wait – life is to short to fail !!

Ralph de Lange
Tweede Leeghwaterstraat 4-2
1018 RA Amsterdam
Nederland
Tel: 0627097546
E-mail: rdl@ralphdelange.nl

www.m-i-x.org

Ralph de Lange Amsterdam

Studio Ralph de Lange

Ralph de Lange Amsterdam (2)

Studio

Twitter berichten


10 dagen geleden bijgewerkt

Stuur een bericht naar "Ralph de Lange"