DemiTrio

DemiTrio Zaltbommel

Schilderkunst is een kunst van aanwezigheid.

“Mijn uitdrukkingsvorm op het doek wil ik benoemen en na veel omzwervingen en zoeken kom ik weer uit bij het symbolisme.

Enige gedachten die ten grondslag liggen aan mijn werken:

* Mensenrechten worden geschonden omdat wij die rechten hebben opgesteld. DOCH HET RECHT MENS TE ZIJN IS EEN NATUUR RECHT, een geboorte recht.

* natuurgeweld is een geweld die mij doet verwonderen en menselijk geweld mij doet verstommen.

* Zinloos geweld?….wat is dan zinvol geweld?

* Verward besef ik dat de werkelijkheid meer is dan de beschrijving kan bevatten.

* Ontgoocheld kom ik tot inzicht dat wij slaven zijn, moderne slaven, slaaf van de eisen die de wet ons stelt.

* De smakeloze weelde is de norm die wij minima noemen.

* De schoonste resten van eerbiedwaardigheid zijn grondwettig vernarrekapt.

* De burgerlijke cultuur vind men in het afgesleten repertoire van columnisten en cabaretiers.

Ja mijn werk is niet echt vrolijk.

Het is Demitrio die u groet.
  • Schilderkunst

Stuur een bericht naar DemiTrio