ART Eva Maria - Eva van den Hamsvoort

ART Eva Maria - Eva van den Hamsvoort Breda
ART Eva Maria - Eva van den Hamsvoort Breda (2)

interieur Painting Mixed Media Faces duo 040215

ART Eva Maria - Eva van den Hamsvoort Breda (3)

Women in motion, 80x120 cm acryl on canvas


ART Eva Maria - Eva van den Hamsvoort

  • Schilderkunst
  • Tekeningen
  • Design
  • Conceptueel
  • Diversen

paintings drawings mixed media
PORTRAITS LANDSCAPES ABSTRACTS

Wat schildert en tekent ze?
Mensen, gezichten.
En dus: huid.

Gekleurde huid. Zo blank of egaal als de huid kan zijn, zo bont is hij vaak in haar werk. Ze verbeeldt de mens op diverse wijzen. Zo tekent of schildert ze de mens bijvoorbeeld naakt. Letterlijk - of figuurlijk als emoties zichtbaar worden. Deze worden aangeduid door middel van gezichtexpressie, houding en kleur.

Wit is het totaal van kleuren.
De mens wordt ontrafeld naar een scala van kleuren en tinten die naast elkaar komen te liggen; weliswaar contrastrijk maar zo dat ze toch een onverwachte harmonie laten zien.

BRON VAN INSPIRATIE
“Kijken naar de gezichten van mensen, waaraan ik probeer te ontdekken hoe ze zich voelen en wat ze denken – dat is mijn bron van inspiratie. Dit mysterieuze aspect fascineert mij. Naderhand vertel ik dan mijn eigen verhaal – in kleuren en lijnen - over deze mensen, waarbij ik gebruikmaak van diverse visuele middelen.”

–––---–––---–––

What does she paint and draw?
People, faces.
That is: skin.

Colourful skin. As white or plain as a skin may be, to the same extent it is colourful in her work. She depicts man in a variety of ways. For example, she draws or paints a human figure naked. Litterally – or figuratively when emotions become visible: these are indicated by means of facial expression, by pose and colour.

White is the total sum of colours.
Man is deciphered into a scale of colours and shades that will be laid out next to each other; full of contrasts, it is true - yet in such a way that they show unexpected harmony.

SOURCE OF INSPIRATION
“Looking at people's faces and trying to figure out how they feel and what they think – that is my source of inspiration. This mysterious aspect fascinates me. Afterwards I will tell my own story - in colours and lines - about these people using various visual tools.”

Openingstijden

on request

Twitter berichten


Stuur een bericht naar "ART Eva Maria - Eva van den Hamsvoort"