De Koepel Bloemendaal

De Koepel Bloemendaal Bloemendaal

Beeldend werken bij Marleen van den Bergh.Indi vidueel en in groepen.Bewustwording door onbe perkt ontspannen.Retraites en samenwerken met de natuur in Frankrijk.Marleen is beeldend kunstenaar, procesbegeleider en ervarings deskundige.De aandacht ligt momenteel op de groepslessen in De Koepel te Bloemendaal en in de kluizenaarsweken in het kluishuisje te Frankrijk

Stuur een bericht naar De Koepel Bloemendaal