Jan Mostert

Jan Mostert Deventer
Jan Mostert Deventer (2)
Jan Mostert Deventer (3)
120 x 100
Winter polder Ameland
Jan Mostert Deventer (4)
150 x 100
Hallig Langeness

Land unter.

Jan Mostert laat zich in zijn werken steeds mee slepen door de uitgestrektheid van Noord Nederland.
De meeste schilderijen zijn dan ook gerealiseerd in zijn atelier aan de wadkust.
In zijn werken ben je altijd buiten.

Het gebied rond de zeedijken en het wad zijn o.a de landschappen die op het doek worden vastgelegd.
Het is (nog) één van de weinige streken in Nederland waar de combinatie wind en horizon het beeld en het gevoel bepalen.


De karakteristieke weergave van de spanning tussen fraaie luchten en sober land is krachtig neergezet.
Zijn werk kenmerkt zich ook door leegte en stilte die op de doeken op fraaie wijze zijn verwoord.
Deze bij tijd en wijle desolate onderwerpen worden op zijn doeken omgevormd tot rustpunten en sfeer impressies.
Wat opvalt is dat de mens van verre is gehouden.

Het kleurgebruik is gedurfd maar altijd harmoniërend.


Zijn werk, wat tendele te zien is op de website, geeft een inkijk over de stijl en invalshoeken.
Er is getracht een kleine dwarsdoorsnede te laten zien, zowel techniek in vorm van stilleven als het landschap.
Techniek, dus “stillevens”, is te leren.
Landschappen daarentegen zijn veel moeilijker te realiseren, hier moet de schilder emotie, gevoel en sfeer op het doek over brengen en dat is niet te leren.

Abstracte schilderijen zijn onder de noemer “geef een aap een kwast en kijk wat wordt” ook te bestellen, niet duur want het stelt dan ook niets voor om dit te maken, we verzinnen er wel een moeilijk verhaal bij.

Openingstijden

zie website

  • Schilderkunst
  • Diversen

Stuur een bericht naar Jan Mostert