Bert Slagt

Bert Slagt De Kwakel
Bert Slagt De Kwakel (2)

Bert Slagt, geboren in Amsterdam werkt als scheppend kunstenaar vanuit zijn verbeeldingskracht en liefde voor schoonheid. Zijn artistiek werk getuigt van veelzijdigheid en vakmanschap. Kleurrijk, krachtig en intens. Impressionisme vanuit het figuratieve.
  • Schilderkunst
  • Fotografie
  • Tekeningen

Stuur een bericht naar Bert Slagt