Paul Donker Duyvis Amsterdam, NL

Paul Donker Duyvis Amsterdam, NL Amsterdam
Jump
(My Myself and I)
Paul Donker Duyvis Amsterdam, NL Amsterdam (2)
Tutto Bene ...
(Mimosa)
Public Street Performance Dubrovnik
(Part of Sarajevo Peace Festival Winter 2014)
Paul Donker Duyvis / Byounguk Park...
in Dubrovnik, Croatia.

Foto, Video, Performance
PDD Studio Amsterdam
.
Paul Donker Duyvis creates a Japanese atmosphere in his work, not only by using typically Japanese objects such as kimonos,
fans and rice or Oriental-looking women. These are obviously Japanese, or rather Oriental, attributes, but still just properties of his work.
These Japanese characteristics merge strongly with the ambiguity of his images.

The Japanese have an unspoken agreement not to regard paradoxical matters as paradoxical.
Contradictory elements are presented on a common level instead, camouflaging them with a certain vague ambiguity.
To Westerners, ambiguity is opposite to clarity, but the Japanese perceive this vague ambiguity as a means of understanding
the many layers of possible meanings. These characteristics can also be recognised in his work, strengthening the sense of Japanese aura.
Yuri Fujimoto
.
Paul Donker Duyvis explores both the everyday life and the exotic.
He cherishes a more than mystical-sentimental view on the
Japanese lifestyle and the rituals of the historical culture.

(Paul Groot)

Melancholische portretten van Japanse vrouwen,
die herinneren aan de devote gezichten en
kostbare plooival van de schilderijen van
Jan van Eyck en Rogier van der Weyden.

(Karin Feenstra)

Paul Donker Duyvis maakte een prachtige video van een Japanse,
die in vertraagde bewegingen speelt met de haren in haar nek.
Op de achtergrond klinkt een traditioneel Japans lied.
De alledaagsheid van het beeld overstijgt de grens tussen West en Oost.

Paul Donker Duyvis made a beautiful video from the hand
of a Japanese woman playing with her hair in slow motion.
On the background a traditional song from Okinawa.
It surpasses the border between East and West
(Merel Bem - Volkskrant 2 augustus 2000)
.


Paul Donker Duyvis verstaat zich als Nederlandse kunstenaar nadrukkelijk met de niet westerse opvatting over de functie van kunst.
De betekenis van het beeld zoals zich dat in de westerse kunstbeschouwing heeft ontwikkeld, is voor Donker Duyvis vanzelfsprekend
onontkoombaar, maar hij zoekt nadrukkelijk een verhouding met totaal andere betekenismogelijkheden die hier worden veronachtzaamd,
omdat ze de autonomie van het beeld en de zelfstandige verantwoordelijkheid, zowel in ethische als esthetische zin, van de kunstenaar
zouden devalueren.

Paul Donker Duyvis gelooft daar helemaal niets van en is vooral op zoek naar de maatschappelijk bindende betekenis die de visuele
kwaliteit die in de beeldende kunst wordt nagestreefd als ultieme potentie heeft. Het gaat daarbij niet om westerse waarden als uniciteit,
authenticiteit, originaliteit en het ongrijpbare kwaliteit, maar om het begrip van de betekenis die op velerlei niveaus wordt aangekaart.

Dit beeld van een kind dat in het water duikt, lijkt inwisselbaar voor duizenden anderen soortgelijke foto-opnames. Behalve dat je moet zien
dat hier de tijd aan de gebeurtenis is ontnomen, dat in de lucht, tussen wal en water, met de schaduw van het kind tussen zijn lichaam en
het water als oppervlakte in, de diepte van de sprong in het ongewisse is gevangen. In niet westerse culturen worden ornamenten, symbolen,
patronen, kleurenschema's, sjablonen en dergelijke in een eindeloze herhaling gedurende de hele cultuurgeschiedenis opnieuw van betekenis
voorzien, door ze opnieuw te maken. De oude zijn niet betekenisvoller dan de nieuwe, de oude hebben niet afgedaan, maar zijn door de nieuwe
bevestigd. Paul Donker Duyvis past het toe op zijn manier van kijken naar het voorbijgaan van het leven, dat hij vangt in onbekommerde levenslust.
Kopje onder.

Alex de Vries . (21-5-2006 - Galeries.nl)

Openingstijden

Contact

Paul Donker Duyvis / PDDStudio
Amsterdam, NL
pddstudio@gmail.com
T +31-64-8502.088
www.jaitaran.com/pddstudio
http://sites.google.com/site/pddstudio/
http://pddstudio.wix.com/pauldonkerduyvis
http://home.fotocommunity.com/pddstudio

Video & Perfomance
www.youtube.com/user/pddstudio1/videos

• F O T O W O R K S
• I N S T A L L A T I O N
• P E R F O R M A N C E • V I D E O

  • Fotografie
  • Multimedia
  • Installatie

Stuur een bericht naar Paul Donker Duyvis Amsterdam, NL