AnnyRose

AnnyRose Amsterdam

AnnyRose
a.k.a AnnyRose Nahapetian
Geboren als Armeense in Iran.
Na haar jeugd aldaar studeerde ze af aan de Grafische Burke Hochschule te Munchen in Duitsland. Ze studeerde verder talen en beeldhouwen resp. In London, England en Turijn Italie.
Sinds 1984 woont en werkt ze in Holland.
Ontmoetingen met anderen vormen inspiratie (o. a. div. disciplines die impulsen ontvangen vanuit iconologie, muziek, en dans)
Wisselwerking tussen kennis en intuitie, tussen traditie en vernieuwing vormen de kern van haar werk.

AnnyRose

Born as Armenian in Iran.
After her youth there she graduated from the Graphic Burke Hochschule in Munich in Germany. She further studied languages and sculpting resp. In London, England and Turin Italy.
She has lived and worked in Holland since 1984.
Encounters with others form inspiration (eg a variety of disciplines that receive impulses from iconology, music, and dance)
Interaction between knowledge and intuition, between tradition and innovation, forms the core of her work.

Stuur een bericht naar AnnyRose