Don Satijn

Don Satijn Rotterdam
New Phi Block VI
90 x 15 x 15
2016
Powder coated steel ø 10 mm

This sculpture is a model for an outdoor show in 2017 in the park around the ruins of castle Ravesteyn near Rotterdam
Don Satijn Rotterdam (2)
Encryptions Crystal IV
Live in the now
31 x 31 x 31
Oiles yellow poplar on plywood
2016
Don Satijn Rotterdam (3)
Encryptions/contrasts
Cold Warm
2016
80 x 20 x 12
stained yellow poplar on plywood

Mijn werk is gebaseerd op universele harmonische principes. Oneindige reeksen varianten, de gulden snede, magische vierkanten en taal vormen de basiselementen voor beelden, wandreliëfs en twee dimensionaal werk.

My work is based on universal harmonic principles. Infinite series of variations, the golden ratio, magical squares and language are the basic elements for sculptures, mural reliefs and two-dimensional work.
  • Schilderkunst
  • Beeldhouwkunst
  • Sculptuur
  • Conceptueel

Stuur een bericht naar Don Satijn