Elsbeth Bauer

Elsbeth Bauer Leiden
Corona 20.7
Elsbeth Bauer Leiden (2)
Corona 20.15
Elsbeth Bauer Leiden (3)
Elsbeth Bauer Leiden (4)

De natuur speelt een centrale rol in het werk van Elsbeth Bauer. Zij wordt geïnspireerd door de cyclus van het leven – geboorte, leven en dood – en door de vier elementen. Door de klimaatscrisis, toename van vervuiling, industriële landbouw, ontbossing en de wereldwijde urbanisatie verdwijnen veel natuurlijke gebieden, sterven dieren en planten uit. Haar kunst over de natuur ontstaat uit een gevoel van nostalgie over wat al verloren is gegaan, gekoppeld aan een zekere mate van melancholie over een dreigende toekomst. Daarbij gaat het haar echter niet om het zichtbare af te beelden maar juist om het onzichtbare te visualiseren. Graag wil Elsbeth dat haar werk vragen oproept en aanzet tot reflectie.

Video | Fotografie | Grafiek | Installatie | Mixed Media

Opleiding | KABK Den Haag

Openingstijden

op afspraak

  • Fotografie
  • Multimedia
  • Grafiek
  • Tekeningen
  • Installatie
  • Ruimtelijk

Stuur een bericht naar Elsbeth Bauer