Paul van Damme

Paul van Damme Den Haag
Van 1994 tot 2018 werkte ik aan verschillende series. Deze periode is te beschouwen als een opmaat naar de ontwikkeling van de collages vanaf 2018. Binnen de series onderzocht ik hoe ik als beeldend kunstenaar kan omgaan met beeldtaal, vormen, materialen, technieken, presentatie en inhoud van werk.

In 2018 ben ik op een basale wijze begonnen met het samenvoegen van uitgescheurde en geknipte krantenfoto's, specerijen, lood etc. om zo tot collages te komen. In het begin waren deze collages puur een onderzoek naar een nieuwe beeldtaal. Gelijktijdig keek ik terug naar het werk uit mijn studie. Daaruit bleek dat er tijdens mijn studie al een beeldtaal was ontstaan door meerdere foto’s samen te voegen, meestal in de vorm van tweeluiken. De foto’s in deze tweeluiken kregen samenhang door het verhaal dat tussen beide beelden ontstond.

In de loop van 2018 veranderde mijn manier van het samenstellen van de collages. Ik maak nog steeds gebruik van de basale wijze van collages maken, maar het eindresultaat is een foto. Bij het maken van een collage ga ik uit van een zogenaamde grondfoto. Deze grondfoto wordt de basis of de drager van de uiteindelijk collage.
Op het beeldscherm van een computer worden aan deze grondfoto knipsels toegevoegd. Deze worden gefotografeerd en eventueel bewerkt. Daarna kan dit proces zich nog diverse malen herhalen. Op deze wijze ontstaat er een collage die uit meerdere lagen bestaat, met kleine onderlinge veranderingen.

Wat is de functie van het samenvoegen? Door de beelden tegen en over elkaar te leggen verliezen ze hun oorspronkelijke aura. Ze krijgen nieuwe betekenissen, terwijl ze visueel en in tijd transformeren. In een reguliere foto wordt één dimensie van tijd vastgelegd. Dit is de geschikte tijd (Kairos), ofwel het juiste moment zijn. Bij een sequentie of een collage is het mogelijk om ook het verloop van de tijd vast te leggen (Chronos). Bij het maken van de collage ga ik door meerdere tijdperioden, gelijk een tijdmachine.

Door de opbouw in diverse fotografische lagen kunnen ook het grit van het beeldscherm en mogelijke spiegelingen een onderdeel van de uiteindelijke collage worden. Met deze elementen, grit en spiegeling, ontstaat er een nieuw tijdverloop. Gevormd door mogelijk toeval, maar ook door de tijd van het vervaardigen. Dit tijdverloop staat buiten het onderwerp van de collage maar heeft wel degelijk invloed op het uiteindelijke beeld.

Naast de dimensie tijd is de dimensie omgeving een belangrijk onderdeel. Door te werken in de vorm van collages wordt een virtuele werkelijkheid neergezet. Deze virtuele of artificiële werkelijkheid bestaat uit een combinatie van bijvoorbeeld heden en verleden, al dan niet in een of meerdere beelden.

De beeldtaal in mijn collages is zeer breed en verhalend. Deze verhalende beeldtaal is een verwijzing naar de schilderkunst van de late middeleeuwen en de renaissance. In beide perioden was de schilderkunst nog overtuigend in dienst van het geloof en daardoor sterk moraliserend. Iets wat in mijn het werk ontbreekt. Mijn werk moet vooral niet moraliserend of belerend uitgelegd worden. Het zijn verhalen over aanschouwen, plaats en tijd.

Contact

Paul van Damme
Den Haag
Nederland
Tel: 0642340818
E-mail: dammepaul@gmail.com


126 dagen geleden bijgewerkt

  • Fotografie

Stuur een bericht naar "Paul van Damme"