Angelique Moorman

Angelique Moorman Beuningen
2017-01 Mandala in Keltische setting.
Inkt en kleurpotlood op papier, A4 formaat.
Angelique Moorman Beuningen (2)
2017-03 Karma Healing
Inkt en kleurpotlood op papier, A3 formaat
Angelique Moorman Beuningen (3)
2018-01 Guardian Angels.
Inkt en kleurpotlood op paper, A3 formaat
Angelique Moorman Beuningen (4)
2019-01 Timelines & Parallel Worlds.
Cropcircle Aldbourn Wiltshire 2005 in Celtic setting.
Inkt en kleurpotlood op papier, A3 formaat

Nymphaea Spiritueel Centrum
- Mandala Atelier en Celtic Inspired Design;
- Werken met Chakra's, Yantra's, Heilige Geometrie, Graancirkels;
- Bloesemtherapie & Spagyriek, e.a. (ondersteuning van bewustwordings- en helingsprocessen).

Het woord 'Mandala' komt uit het Sanskriet en betekent letterlijk 'Heilige Cirkel'.
Mandala's zijn afbeeldingen die vanuit een cirkel ontworpen zijn. Veelal is er tevens sprake van herhalende motieven.
Het tekenen en kleuren/schilderen ervan werkt rustgevend en ontspannend en kan tevens benut worden voor meditatieve doeleinden door zowel de maker als de toeschouwer.
Iedere mandala heeft een eigen verhaal, een eigen energie, welke helend kan werken.
Celtic Inspired Design: Ontwerpen, gebaseerd op oude Keltische kunst en de toepassing daarvan in het Mandala-tekenen/schilderen.
Chakra's zijn energiecentra in ons lichaam die zorgen voor doorstroming van levensenergie, wanneer deze geblokkeerd raken kan dat zorgen voor emotionele, psychische dan wel fysieke problemen. Het werken met chakra's, waaronder het tekenen ervan, ondersteunt het opheffen van blokkades en een gezonde doorstroom.
Yantra's zijn in wezen mantra's in beeldvorm. Iedere Yantra vertegenwoordigt een bepaalde kwaliteit, die, door het tekenen en schilderen ervan in bepaalde vormen en kleuren, in jezelf en in de toeschouwer gevoed worden.
Wanneer we werken met Heilige Geometrie, werken we met goddelijke principes van het levensontwerp, dat, omdat het mens-eigen is, direct door ons onderbewuste herkend wordt. Werken met Heilige Geometrie ondersteunt heling op zowel fysiek niveau (zelfs tot op celniveau), als psychisch en spiritueel.
Graancirkels zijn gebaseerd op codes, boodschappen, voor de mensheid. Iedere graancirkel draagt derhalve een bepaalde energie in zich die ons mensen kan ondersteunen in onze bewustwording en kan tevens helende eigenschappen hebben.
  • Schilderkunst
  • Tekeningen
  • Diversen

Stuur een bericht naar Angelique Moorman