André Boone

André Boone Enschede
De Zalm van Lugh

De Zalm van Lugh is een verticale vis met uitgestoken arm. De richting die de hand met de duidelijk opgeheven duim en wijsvinger laat zien is kennis. Op de duim draait een "windmolen" alle kanten op, alsof het wil zeggen dat kennis niet statisch is maar altijd in beweging.

Hoe zit dat?

Het beeld "De Zalm van Lugh" gaat over Lugh, de boodschapper tussen de mensen en de goden. Het is een oud-Keltisch verhaal over Lugh als leerling van een wijze. De wijze wist dat Loci, de god van de listen zichzelf had veranderd in een zalm. Als je de zalm wist te vangen en je at het achtereen volgens op dan nam je alle kennis tot je en was je de alwetende.

Lugh kreeg de opdracht om de zalm te vangen en daarna te bakken. Tijdens het bakken van de vermomde god Loci spatte vet uit de pan op de duim van Lugh. Door de pijn stak Lugh de duim in zijn mond en toen...wist hij alles. Je zou kunnen zeggen hier wordt ongelogen de waarheid uit de duim gezogen.
André Boone Enschede (2)
Stelt u zich eens voor: u hoort de koekoek en ziet het kikkervisje…. André Boone's zintuigen raken erdoor geprikkeld. Behalve de zintuiglijke prikkeling roept deze ervaring ook betekenissen op. Dit inspireert hem tot het maken van beelden. Boone geeft aan dat de historie hem leert iets van deze tijd te begrijpen. Het leert hem dat culturen elkaar beïnvloeden. Een proces waarbij de ene cultuur de cultuur van de ander (de overheersende) overneemt en laat zien dat het streven om uit stijlen het beste te kiezen geen hedendaags verschijnsel is. Het werk van Boone richt zich op de creativiteit in de cultuur en het plezier dat deze houding kan geven. Plezier in zowel de hedonistische betekenis, maar ook in de motivatie om dieper tot de dingen door te dringen. De wijze waarop hij naar de wereld kijkt is mede beïnvloed door en ontwikkeld dankzij de media.

De beelden laten het publiek zien hoe invloeden van buitenaf mede de vorm bepalen. Met een open houding ten overstaan van het vreemde, het andere, creëert hij een synthese van zijn gevoelswereld en vormentaal.
André Boone Enschede (3)
Tien Konijn gaat op reis

Op reis. Ver weg of dichtbij. Graag in een avontuurlijke omgeving maar wel vertrouwd. Zoals van horen zeggen, of van de film, een boek of van tv. En de bestemming moet zo snel mogelijk bereikt worden.
Een huis op wielen. Een caravan. Of een camper. En koppel hieraan een vliegtuig. Dan maak je een vervoermiddel. Een wensdroom, zo denkt Tien Konijn.

In het beeld ‘Tien Konijn gaat op reis’ zit Tien Konijn bovenop de caravan en vliegt, voortgetrokken door een vliegtuig, naar het firmament. Veel verder dan het ijzerdraadje waaraan het beeld hangt zal het niet komen. Het moge duidelijk zijn: de gewenste bestemming zal nooit bereikt worden…of?

In de ruimte waarin het beeld hangt, staat op de achtergrond een schakelkast. Die werkt ook niet. De techniek laat op velerlei manieren zien dat het functionele ervan af is.

Wat kan ik hier tegenover stellen? Wat is er voorhanden?… Verbeelding.
Hiermee draai ik aan de knoppen. Ik stel de schakelkasten weer in werking. Tien Konijn verkiest de virtuele wereld. Rondreizen zonder misselijkheid en zonder oorsuizen. Nu vliegt hij moeiteloos vanuit deze ruimte naar Mexico of Münsterland.

Tien Konijn gaat op reis.

  • Beeldhouwkunst
  • Sculptuur
  • Tekeningen
  • Ruimtelijk

Stuur een bericht naar André Boone