Mieke de Haan

Mieke de Haan Gouda
Mieke de Haan Gouda (2)

Mieke de Haan (1962) studeerde in 1985 af aan academie voor beeldende kunsten St.Joost te Breda. Sinds die tijd werkt zij als beeldend kunstenaar en freelance illustrator. Daarnaast was ze gastdocent aan diverse academies. De balans tussen de vrijheid van haar beeldend kunstenaarschap en de gebondenheid van het illustreren levert interessante kruisbestuivingen op.

In haar werk als beeldend kunstenaar ligt de nadruk op tekenen en schilderen. Daar is de fascinatie voor het bewegend beeld de laatste tijd bij gekomen.
Ze werkt vanuit het grensgebied tussen het bewuste en onderbewuste. Ze begeeft zich als het ware buitentijds. Om zo te kunnen werken moet ze zichzelf vergeten en herinneren tegelijk. In zekere zin zijn alle werken zelfportretten, zegt ze. Ze vraagt zich af: “laat het ware zelf zich zien in één gezicht? Je kunt niet alles zeggen met één woord, of alles zingen met één stem. Mijn beelden: ik ben het allemaal en ik ben geen van allen, ik leef vele levens.”

De mens in al haar verschijningsvormen, de natuur en architectuur keren steeds terug in haar werk. De achterliggende gedachte is telkens dezelfde: ze is op zoek naar de dingen die niet zijn wat ze lijken te zijn. De verborgen onderlaag, de vertekening en het verwrongene onder de oppervlakte zijn de gebieden die haar het meest interesseren. Haar onderwerpen vloeien voort uit een grote nieuwsgierigheid naar de belevingswereld achter de dagelijkse realiteit.
Een vervreemdend perspectief is eerder regel dan uitzondering in haar werk. Dat komt voort uit het verlangen om op hetzelfde moment op meerdere plaatsen tegelijk te zijn. Dat maakt voor haar het perspectief ondergeschikt aan het beeld.

“Groei en dualiteit, het verbinden en transformeren, continuïteit en cycli worden steeds duidelijker zichtbaar in mijn werk. Ik zet graag t perspectief in meerdere opzichten op zijn kop. Het onmogelijke wordt mogelijk en vindt haar rechtvaardiging in de eigen logica van het beeld.”
  • Schilderkunst
  • Tekeningen

Stuur een bericht naar "Mieke de Haan"