Arjen van der Linden Curriculum Vitae
Arjen van der Linden Curriculum Vitae (2)

Curriculum Vitae

Sinds oktober 2000 professioneel tekstschrijver, dichter en beeldend kunstenaar. (zie verder bij 'over het werk')
Voor verdere inlichtingen: 033 4627997 of 0651015735

Per 1 januari 2010 tevens Stadsdichter van Amersfoort voor de periode van 2,5 jaar.

Boeken
-Poëzie/schilderijen bundel met de titel ALS WAS (2010)
-Poëzie en foto's Nico Brons met de titel Voor jou en jij (2013)
-Poëzie novelle met de titel Als niets (2016)