A VAN DESSEL Curriculum Vitae

Skyline Maasstad

A VAN DESSEL Curriculum Vitae (2)

Multicultuur in atelier

A VAN DESSEL Curriculum Vitae (3)
A VAN DESSEL Curriculum Vitae (4)

Curriculum Vitae

Tom, A van Dessel, is de eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten- waaronder de auteursrechten- op zijn werken in alle soorten media al dan niet deel uitmakend van een publieke of een priv├ę collectie. Zijn werken zijn beschermd onder internationaal auteursrecht. Alle rechten voorbehouden. Geen enkel werk noch deel van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand op openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopie├źn, opnamen of enige andere manier, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Tom, A van Dessel.

Geef hier een (openbare) reactie op het werk van A VAN DESSEL