Over het werk

Ik word vooral aangetrokken door de mogelijkheid om op het platte vlak werelden te scheppen die daarbuiten niet bestaan.
Wat me daarbij in de popart trekt, is de kracht van algemeen bekende beelden, die een nieuwe lading krijgen door de manier waarop ze werden uitvergroot, geïsoleerd of met elkaar gecombineerd. De vrijheid om grafische en naturalistische elementen samen te brengen. De doeken zijn realistische, gelaagde werken die met de nodige humor het menselijk falen tonen. Het zijn ontmoetingen tussen historie en heden, van religie tot science fiction en elke andere waan van de dag, in een poging onze vergankelijkheid de baas te blijven. Daarbij maakt hij, om de leesbaarheid
van zijn werk te vergroten, vaak gebruik van beelden die men kent. Deze vormen in een logische opbouw een nieuw beeld. De schilderijen blijven bewust steken in hun tweedimensionaliteit, de platheid van het bestaan verheven tot filosofie. Er is daardoor een sterke verbintenis met de popart, maar ook de klassieken, en daarmee de traditionelere schildermethodes, komen veelvuldig in zijn schilderijen voor.