Over het werk

(Versie: 4 sept 2021)

TEKENINGEN:

Sinds zo'n twee jaar leg ik me (eindelijk) toe op hetgeen in mijn jeugd ieders verwachting was voor de rest van mijn leven: het maken van tekeningen. In de tussenliggende 30 jaar hadden tekeningen hooguit een ondersteunende functie op weg naar ruimtelijk werk, of tekende ik voor een montage in Photoshop iets waarvan ik geen goede foto kon vinden.

Voor mijn gevoel heb ik een achterstand in te lopen, maar binnen de vormeloosheid die mijn oeuvre op dit gebied nog is, beginnen zich de eerste contouren af te tekenen. Net als bij mijn fotomontages ontstaan hier enkele thema's, waarbinnen ik technisch gezien in houtskool, pastel en grafiet opnieuw het wiel aan het uitvinden ben. Klik door de series tekeningen (monochroom en kleur), en u ziet wat die thema's zijn.

Heeft u interesse in een bepaalde tekening (of wilt u in de stijl van een bepaalde tekening een werk in opdracht laten maken), stuur dan even een berichtje via deze site of mijn eigen site. Stuur liefst meteen alle relevante beeldmateriaal mee, als dat reeds voorhanden is -- dat scheelt alweer wat ge-op-en-neer :) Prijzen beginnen bij 300 euro, voor een klein, eenvoudig portret (tot 30x40cm) in grafiet of houtskool.
=========================================

FOTOMANIPULATIES

Van ca. 2008 tot 2019 was mijn primaire medium een Mac met beeldbewerkingssoftware en een digitaal tekentablet.
Door de oneindige hoeveelheid mogelijkheden die het digitaal manipuleren van pixels biedt, plus een intuïtieve werkwijze, is het noodzaak om dingen af te bakenen. Daarom ontplooit mijn fotografisch gebaseerde werk zich in een aantal thematische series:

FOTOMONTAGES KLEUR:

"ELEMENTS", een serie montages waarin aarde, water, vuur, lucht en ether de hoofdrol spelen. Aangezien je deze elementen in verscheidene hoedanigheden tegenkomt, kunnen ze zowel een psychologische als een aan de fysieke werkelijkheid gerelateerde betekenis hebben. (subserie: PODS, 12 variaties op 1 thema)

"BEINGS", een serie werken die handelen over de wijzen waarop bewustzijn zich kan manifesteren in deze wereld. Persoonlijke ervaring en weergave van collectieve 'macro'-fenomenen zijn hierin soms analoog aanwezig.

"HYBRIDS" (ofwel 'hybride wezens'), een serie over het dierlijke staartje van ons onderbewuste. Wezens met een duale verschijningsvorm laten zich portretteren op een wijze die reflecteert of becommentarieert wat de mensheid nu weer allemaal aan het doen is.

FOTOMONTAGES ZWART/WIT:

"LEGENDS", Een serie waarin antieke foto's (van ca.1950 tot de Eerste Wereldoorlog) worden herboren op een surreëel, hedendaags toneel, vanwaar ze het tijdsgewricht becommentariëren dat hun levensduur vormt (overwegend doorgebracht opgeborgen in archieven). (subserie: STRUCTURES, semi-abstracte hypercollages op antieke grondslag)

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Door het hanteren van deze conceptuele kaders creëer ik ruimtes waarbinnen visuele elementen relaties met elkaar aangaan, in een creatief proces dat bij iedere collage anders is en dat rationeel overwegend is gefocust op de technische kant van het verhaal (Photoshop). Met name aanvankelijk probeer ik alles zo veel mogelijk open te houden en inhoudelijk zo min mogelijk betekenis toe te kennen. Als een kok die improviseert met een overdaad aan voedsel, zonder een specifiek gerecht in gedachten te hebben.

In de beelden die zo ontstaan, vallen me gaandeweg autobiografische zaken op, en alle daaropvolgende keuzes worden gemaakt in het licht daarvan. De beelden die zo ontstaan, herbergen zodoende een specifiek perspectief, maar eveneens een heel scala aan betekenissen, en referenties aan meeromvattende fenomenen, die op analoge wijze in het nieuwe beeld zitten. Die ga ik meestal pas later zien (soms pas na geruime tijd, als ik een ouder werk weer onder ogen krijg).


ORIGINELEN en PRINTS

Originele tekeningen en Prints van mijn fotomontages en mijn tekeningen zijn te koop via Saatchi online:

www.saatchiart.com/axelsaffran


Volg me op Instagram:

www.instagram.com/axelsaffran.draws