Collages van Els van Lieshout

Els van Lieshout maakt collages waarbij ze gebruik maakt van afbeeldingen die uit tijdschriften gescheurd zijn gecombineerd met schilder- en tekenwerk. Het resultaat wordt in sterke mate bepaald door de vorm van het gescheurde tijdschriftfragment en de afbeelding daarop. Maar door het scheursel in te bedden in een andersoortige geschilderde omgeving verkrijgt het een dynamiek en zeggingskracht die het scheursel en de afbeelding erop verre overstijgt. De dynamiek wordt versterkt doordat het scheursel (de vorm van gescheurd papier is in sterke mate toevallig) op weloverwogen, esthetisch bepaalde wijze in de compositie wordt opgenomen: toeval en overdachte constructie spelen op verrassende wijze op elkaar in.

De collages hebben een duidelijk surrealistisch karakter. Collages uit de serie 'de verknipte mens' geven de illusie van een stadsbeeld dat fragmentarisch en (inderdaad) verknipt overkomt. De mensachtige wezens die soms in de stad geplaatst zijn lijken ietwat verloren en vervreemd van hun omgeving. De stadachtige omgeving is zelden echt bedreigend, maar de suggestie van iets onheilspellends, iets 'unheimisch' is ondanks de vriendelijke pastelkleuren toch vaak aanwezig. En zo ook de mensen: het zijn mensachtige wezens, enigszins misvormd maar toch ook wel grappig en vertederend.

Het werk is altijd weloverwogen qua compositie, kleurstelling en opzet. Geen redeloze chaos, maar een geordende, nauwgezet vormgegeven alternatieve werkelijkheid, die in vele details herkenbaar is als en ontleend aan de werkelijkheid van alledag.
Els van Lieshout Curriculum Vitae