over het werk/ about the works of art

Mijn beelden zijn ontstaan uit een zoektocht naar schoonheid, harmonie en expressie van een emotionele belevingswereld. Hoewel de beelden van een loodzwaar materiaal gemaakt zijn, vertellen ze met hun dansante muzikale lijn iets over lichtheid en het verdwijnen van de zwaartekracht. Ze bieden de toeschouwer een moment van reflectie en poëtische schoonheid.

De bronzen sculpturen zijn veelal gegoten naar een oorspronkelijk in klei gevormd model. De liefde voor de klei, een aards oermateriaal, stamt uit mijn jeugd, toen ik mijn eerste beeldjes boetseerde. Klei wordt al sinds mensenheugenis gebruikt wordt door beeldhouwers en keramisten om driedimensionaal werk te realiseren. Dit medium geeft de kunstenaar een enorme vrijheid van handelen en biedt daardoor onuitputtelijke mogelijkheden voor het realiseren van een eigen belevingswereld en vormentaal.Tevens appelleert klei aan de sensualiteit van de kunstenaar en daardoor uiteindelijk ook aan die van de beschouwer van het kunstwerk.

Brons is een duurzaam materiaal met een eigen zeggingskracht, die varieert afhankelijk van de manier waarop het brons afgewerkt is; het oppervlak kan spiegelglad gepolijst of ruw gelaten zijn, de oorspronkelijke bronskleur tonen of een andere kleur door een patina verkregen. Keramiek (= gebakken klei) heeft een heel andere uitstraling dan brons. Het oppervlak van gebakken klei, kleurige engobes en glazuren geven mijn keramische objecten een geheel eigen karakter.

Inspiratiebronnen kunnen voor mij zowel visuele en emotionele beelden ontstaan in mijn innerlijke wereld zijn, als ook visuele waarnemingen in de buitenwereld die mijn gevoelsleven raken. Uitgaande van deze bronnen zoek ik tijdens het vormgevingsproces naar een schoonheid en harmonie, die in de chaos en drukte van het dagelijks bestaan meestal maar fragmentarisch en gebrekkig te ervaren zijn. Het kan lang duren voor deze zoektocht naar een beeld afgesloten kan worden. Ik hoop met het werk dat zo ontstaan is, de toeschouwer een moment van reflectie, schoonheid en rust in een hectische en chaotische wereld te bieden.

____________________________________


My sculptures stem from a quest for beauty, harmony and expression of an inner emotional world. Although the bronze sculptures are made of a very heavy material, their dancing musical line tells us something about lightness and the disappearance of gravity. They offer the spectator a moment of reflection and poetical beauty.

The bronze sculptures are most often cast to a model originally formed in clay. The love for clay, an earthly primordial material, stems from my youth when I sculpted my first statuettes. Clay is used since time immemorial by sculptors and ceramists alike to realize three-dimensional works of art. This medium gives the artist an enormous freedom of action. It appeals to the sensuality of the artist, thus resulting in a sculpture appealing to the sensuality of the spectator too.

Bronze is a durable material with an evocative expression of its own, which varies according to the way the bronze is finished off; the surface may be polished smoothly or left coarse, show the original bronze color or that of a specific patina. Ceramics (= fired clay) have an expressiveness which is very different from bronze objects. The surface of fired clay, colored engobes and glazes give ceramic objects a specific character of their own.

My sources of inspiration can be visual or emotional images stemming from my inner world or touching visual impressions from the outer world. During the sculpting process I search for beauty and harmony, which usually are hard to find in the chaos and hectics of daily life. It may take long before I finish this quest. With the sculpture which has thus come into existence, I wish to offer the spectator a moment of reflection, beauty and peace.Foto’s portfolio 1 – 13,15,16,20-22 Ron Zijlstra, Amsterdam