ONTMOETING ERVARING EN EMOTIE

HET WERK VAN KEES HABRAKEN ONTSTAAT UIT EEN ONTMOETING EEN ERVARING EEN EMOTIE……..

Het realistisch figuratieve werk van Kees Habraken ontstaat uit een ontmoeting een ervaring. een emotie. In zijn schilderijen, tracht hij de ervaring de emotie die hij zelf had tijdens de werkelijke ontmoeting, weer te geven.
Zijn olieverfdoeken weerspiegelen emoties als achterdocht, verdriet, levenslust en verliefdheid. Dat is ook wat de toeschouwer aan het werk ervaart.

Het centrale thema in zijn werk, is de non-verbale communicatie. Met name de expressie van het gezicht, de handen en de houding van de mens zijn hierin bepalend. Het kijken naar mensen en datgene wat ze uitdrukken zonder woorden is belangrijk in elk contact.

Kees laat zich inspireren door zijn reizen en zijn werk als psychotherapeut. In verre oorden heeft hij ervaren dat lichaamstaal onmisbaar is in contacten. In de psychotherapie is het non-verbale essentieel.

In het schilderen en zijn werk als psychotherapeut gaat het, volgens Kees in feite om dezelfde mechanismen “Je ziet mensen, je komt met hen in contact en creëert van daaruit iets nieuws.” Dat vereist creativiteit.

De voor Kees belangrijke issues, het reizen en de psychotherapie, vullen elkaar aan.
Het schilderen geeft hem de gelegenheid uitdrukking te geven aan deze ervaringen en ze vast te leggen.

Het kleurgebruik is verrassend. Het zorgt voor extra spanning en emotie in het werk. De doeken zijn soms pasteus en in lagen geschilderd. Andere werken daarentegen hebben bijna de sfeer van een aquarel.
Het geheel is kleurrijk, uitdagend en expressief.


Tweets van @kees_habraken