Over het werk

"HET OORSPRONKELIJKE HERINNEREN", zou de rode draad voor de schilderijen van Ruth Osthoff kunnen zijn.
Voorbij het denken verwijst haar werk naar een woordeloos besef, een herinnering aan het mysterie van leven en dood.
In de verstilling is pure levenskracht voelbaar.

Werkwijze:

Het naar binnen keren, iedere keer weer opnieuw alle houvast loslaten, zodat het innerlijke weten zich kan ontvouwen. Lege ruimte toelaten, wachten, luisteren, vanuit overgave de inspiratie zo eenvoudig mogelijk doorgeven in de materi.
Verf laten stromen, kleur, beweging al naar gelang de aard van de energie: nu eens vol en krachtig, dan weer transparant, als een manifestatie van de ziel in de vorm.