229 (230)

Kinderatelier voor kinderen van 6 t/m 12 jaar
Atelier de Verwondering - (Almere Poort)

Atelier de Verwondering op het prikbord
Kinderatelier voor kinderen van 6 t/m 12 jaar

Kinderatelier

In een ongedwongen setting kunnen kinderen na schooltijd aan de slag met allerlei voorhanden materialen en leren zij hoe zij deze het beste kunnen gebruiken.

Het is een laboratorium voor kinderen om te experimenteren met de eigen creativiteit en deze tot bloei te laten komen. Ze krijgen de kans om met allerlei materialen aan de slag te gaan. De lesgeving is in groepsverband maar is individueel gericht er wordt rekening gehouden met de leeftijd en interesses van het kind.Centraal: leren kijken naar de dingen om je heen en hoe vertaalt dat zich naar een tekening of schilderij. En als je je ogen dicht doet en je fantasie de loop laat gaan, hoe breng je dat dan over naar een plat vlak? Kinderen maken tijdens de lessen ook kennis met verschillende technieken en het werk van verschillende kunstenaren en stromingen aan de hand van afbeeldingen uit kunstboeken of beamerpresentaties. Geschikt voor kinderen in de leeftijd van 6 t/m 12 jaar.

Doel: Plezier in het ontdekken wat er allemaal mogelijk is in het tekenen en schilderen en de eigen creativiteit te ontwikkelen.

Materiaal: De materiaalkeuze is vrij. Kinderen krijgen de gelegenheid om met verschillende materialen te werken.

Kosten: € 150,- (dit is inclusief alle materiaalkosten). De cursus is een reeks van 20 lessen. Volgende cursussen (na 20 lessen) 10 % korting. Het is ook mogelijk om eerst 10 lessen te volgen dit kost dan € 80,-. Vervolgens doorlopend per 20 lessen.

Lessen: Twintig (20) lessen wekelijks. Doorlopend.
Drie groepen:

Maandagmiddag (groep 1) van 15:45 tot 16:45.
Woensdagmiddag (groep 2) van 12:45 tot 13:45. (Locatie Noorderplassen)
Vrijdagmiddag (groep 3) van 16:30 tot 17:30.

www.atelierdeverwondering.nl

30-08-2017 t/m 30-08-2018

Atelier de Verwondering ( Almere Poort ) Cursussen

Kinderatelier

Stuur een bericht naar "Atelier de Verwondering"