103 (104)

Kunstenaarsstatement schrijven, je kunstvisie als empowerment

Nicolette Peters | (Waalwijk)

Kunstenaarsstatement schrijven, je kunstvisie als empowerment

Wil jij kunnen verwoorden waarom jij kunst maakt, het verhaal achter jouw werk vertellen, voor op je website, als muurtekst bij een expositie of om in contact te komen met een galerie? Ga je subsidie aanvragen en wil je dat jouw werk positief wordt opgemerkt? Begin dan vandaag nog met het schrijven van je kunstenaarsstatement!

Met het schrijven van je kunstenaarsstatement breng je jouw artistieke visie tot uitdrukking. Het is een document dat jou in staat stelt om je te positioneren in de kunstwereld, dat duidelijk maakt waar je werk past bij de hedendaagse kunst en hoe het past in de geschiedenis van de kunstpraktijk. Allereerst is het bedoeld om jezelf als kunstenaar beter te leren begrijpen. Daarnaast is het erop gericht om de perceptie van je werk te sturen en je publiek of nodige partners met je werk te laten verbinden. Het reikt de context aan waarbinnen je werk kan worden beschouwd en nodigt de lezer uit om naar je werk te kijken, met meer begrip en positieve waardering.

INHOUD TRAJECT
Om tot een artistieke visie te komen is het goed om regelmatig te reflecteren op je werk. Je onderzoekt voortdurend hoe verhaal, beeldtaal en materiaal zich tot elkaar verhouden. Om het dialoog met je werk te vergemakkelijken, word je individueel begeleid in de vorm van werkbesprekingen en interviews. Vragen en antwoorden maken jouw werkproces inzichtelijk en verhelderen de relatie tussen vorm, inhoud en betekenis. Je wordt je bewust van jouw artistieke drijfveren, hoe verschillende bronnen zich in jouw werk manifesteren en in welke betrekking jouw werk tot de wereld staat. Aan de hand van een aantal richtlijnen zet je de verworven inzichten, betekenissen en verbanden met betrekking tot je beeldend werk op papier.

VERLOOP TRAJECT
Het traject bestaat uit een kennismakingsgesprek en 6 werkbesprekingen c.q. interviews van 1 uur, die waar mogelijk plaatshebben in je eigen atelier. Elk vraaggesprek belicht een ander aspect. Na afloop heb je voldoende bagage om jouw artistieke visie te formuleren en in een volledige verklaring samen te vatten. In een aanvullend begeleidingsgesprek bespreken we je statement en ontvang je feedback op de onderdelen waarin je jezelf verder kunt verdiepen. Nadien evalueren we het statement en wordt het traject afgerond. Al naargelang jouw praktijk en activiteiten wordt het traject verdeeld over een periode van 8 weken of meer.

LOCATIE (wanneer niet in eigen atelier)
Sein Vormgeving
Hooisteeg 4
5141 KH Waalwijk
06-21858387 (Nicolette Peters)

KOSTEN
Voor deelname aan het traject betaal je € 330,00. Dit is inclusief koffie, thee en persoonlijke begeleiding door beeldend kunstenaar Nicolette Peters. BTW en eventuele reiskosten zijn hier niet bij inbegrepen.

DEELNAME
Kunstenaarsstatement schrijven is een traject voor kunstenaars die hun beeldend werk graag van betekenis laten zijn in het artistieke veld. Om je aan te melden voor dit traject stuur me een bericht. Vermeld daarin je naam, adres en woonplaats en de kunstvorm(en) waarin je je uit. Vul dit aan met een korte motivatie voor deelname. Je wordt dan uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek, om het traject op jouw praktijk te kunnen afstemmen.

WAAROM
“Indien je vreugde wilt vermenigvuldigen, moet je haar delen” (Pythagoras).
Je bent kunstenaar, je weet wat je maakt en hoe het tot stand komt. Maar hoe leg je aan de kijker uit waarom je doet wat je doet? Vertellen over je werk is voor menig kunstenaar lastig, toch is het een belangrijk onderdeel van het ondernemerschap. Een krachtig en geloofwaardig verhaal geeft niet alleen meer grip op je maakproces, zo’n inhoudelijke bijlage biedt een wezenlijke en integere introductie tot je werk. Het schrijven van mijn eigen statement heeft mijn kritisch bewustzijn aangescherpt en mijn blik verruimd. De vreugde die daaruit voortvloeit wil ik delen, met jou, zodat ook jij die verbinding kunt aangaan met jezelf én je publiek.

Hartelijke groet,
Nicolette Peters

nicolettepeters.kunstinzicht.nl

08-04-2021 t/m 08-04-2022

Nicolette Peters ( Waalwijk ) Cursussen

Stuur een bericht naar "Nicolette Peters"