4 (35)

Aanmelden gestopt! Exposanten gezocht Euphoria, expositie oktober 2021

Dutch Design Hotel Artemis | (Amsterdam)

English version below.

Lijkt het jou leuk om te exposeren bij ons, neem contact met ons op.
Voor nu zoeken wij exposanten die deel willen nemen aan een groepsexpositie startend vanaf 7 oktober 2021, gedurende 6 maanden, met het thema Euphoria. Na lange tijd in lockdown te hebben gezeten en het "normale" leven weer langzaam terug komt willen wij onze gasten in Euforische stemming brengen. Daarbij hebben wij jou hulp nodig.
Wat brengt jou klanten in Euforische stemming? Wat geeft jou dat aparte gevoel van binnen? Waar wordt jij Euforisch van? Welke zintuigen weet jij te prikkelen?

Wat zoeken wij? Designers (product design), ontwerpers (mode, sieraden) etc met typisch Dutch Design werk, origineel en puur en durven buiten de lijntjes te kleuren!
Deelname tot de expositie is volledig gratis.
Voor meer informatie en voorwaarden stuur een email naar expo@aeonplazahotels.com en we nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Over Dutch Design Hotel Artemis;
Dutch Design Hotel Artemis is een design en kunst hotel, geïnspireerd door de puurheid en originaliteit van Nederlands ontwerp. Nederlands design is bekend om zijn sterke, originele vormen, de pragmatische benadering en het gebruik van nieuwe materialen. Nederlandse kunstenaars maken kunst met een knipoog, dat leidt tot positieve inspiratie en een opwelling van vrolijkheid.

Van de lobby tot aan de kamers zijn tekenen van Nederlands design te vinden in allerlei vormen en manieren. De geometrische invloeden van de bekende Nederlandse architecten en kunstenaars Mondriaan, Dudok en Rietveld zijn te zien in de architectuur van het gebouw en algemene ruimte.

Door het gehele hotel zijn meubelontwerpen van hedendaagse Nederlandse designers, zoals Marcel Wanders, Piet Hein Eek en Richard Hutten te zien.
De Design & ARTemis (D&A) expositie is een uniek concept waarbij elke 6 maanden de gehele begane grond van Dutch Design Hotel Artemis een verrassend ander uiterlijk krijgt. Elke expositie heeft zijn eigen thema.
Artemis biedt hiermee een platform aan voor zowel beginnende als gevestigde Nederlandse kunstenaar en designers om hun werk te tonen aan een veelzijdig publiek.

Ons restaurant-bar “De Stijl” veranderd mee in de menukaart door enkele gerechten te verwijzen naar de expositie.

Dutch Design Hotel Artemis heeft het D&A Platform opgezet waar diverse werelden en groepen elkaar ontmoeten, verbinden en inspireren. Samenwerking en van elkaar leren is de kracht: D&A connected en D&A learning. Exposanten hebben de mogelijkheid om werken te verkopen via het hotel D&A shopping. Daarnaast biedt het hotel voldoende ruimte om te kunnen werken en je door een andere omgeving te kunnen laten inspireren D&A Live.
D&A CONNECTED
D&A LEARNING
D&A SHOPPING
D&A LIVE

ENGLISH
We are looking for exhibitors for a new group exhibition.
Our d.&a exhibition with the theme “euphoria” starts on Thursday 7 October. The exhibition will last 6 months!
After more than half a year of pandemic and we are now finally returning to "normal" life, we also want to show the guests that it is time to enjoy again.
The feeling of well-being, cheerful mood, joy should excite everyone who sets foot in the exhibition. Let's leave this darkness behind and focus on what the future holds.

The exhibitors we are looking for are familiar with Dutch Design, dare to show original and pure work and especially color outside the lines!
What are we looking for? Designers (product design) furniture, lighting! Designers (fashion, jewelry) with typical Dutch Design work. There is a limit to the number of participants
Our space is suitable for combining various works well together.
Are you the one who recognizes yourself in this or do you know someone who this fits in, please feel free to contact us. Exhibition is free to participate.
For more information and conditions send an email to expo@aeonplazahotels.com and we will contact you as soon as possible.

About Dutch Design Hotel Artemis;
Dutch Design Hotel Artemis is a design and art hotel, inspired by the purity and originality of Dutch design. Dutch design is known for its strong, original shapes, its pragmatic approach and the use of new materials. Dutch artists make art with a wink, which leads to positive inspiration and a surge of cheerfulness.
From the lobby to the rooms, signs of Dutch design can be found in all kinds of shapes and ways. The geometric influences of the well-known Dutch architects and artists Mondriaan, Dudok and Rietveld can be seen in the architecture of the building and the general space.

Furniture designs by contemporary Dutch designers such as Marcel Wanders, Piet Hein Eek and Richard Hutten can be seen throughout the hotel.
The Design & ARTemis (D&A) exhibition is a unique concept in which the entire ground floor of Dutch Design Hotel Artemis is given a surprisingly different appearance every 6 months. Each exhibition has its own theme.
Artemis offers a platform for both novice and established Dutch artists and designers to show their work to a versatile audience.

Our restaurant-bar “De Stijl” changes along in the menu by referring some dishes to the exhibition.

In the meantime we are working on further developing the D&A concept;
D&A CONNECTED
D&A LEARNING
D&A SHOPPING
D&A LIVE
Dutch Design Hotel Artemis has set up the D&A Platform where various worlds and groups meet, connect and inspire each other. Collaboration and learning from each other is the strength: D&A connected and D&A learning. Exhibitors have the opportunity to sell works through the hotel D&A shopping. In addition, the hotel offers sufficient space to work and to be inspired by a different environment D&A Live.
www.designandartemis.com

www.designandartemis.com

13-09-2021 t/m 20-09-2021

Stuur een bericht naar "Dutch Design Hotel Artemis "