6 (9)

Secretaris gezocht voor bestuur Retort ateliers

Bestuur Retort Ateliers | (Amsterdam)

Secretaris bestuur voor Retort Ateliers

IN HET KORT
Retort Ateliers beheert 35 ateliers voor professionele beeldend kunstenaars.
Het bestuur, 5 leden, vergadert zo’n zeven keer per jaar (er is een vergoeding per vergadering).

TAAKOMSCHRIJVING
De taak van de secretaris bestaat uit het voorbereiden, bijwonen en notuleren van de bestuursvergaderingen.

De secretaris zorgt voor de algemene administratie en voor het contact met de kunstenaars (nieuwsbrief).

De dagelijkse gang van zaken wordt tijdens de bestuursvergaderingen besproken en de daaruit voortvloeiende eventuele werkzaamheden worden onder alle bestuursleden verdeeld.

WAT VOOR KENNIS OF VAARDIGHEDEN ZIJN NODIG?
Het kunnen notuleren alsook kennis van een Office-pakket worden aanbevolen. Uiteraard werken we met moderne communicatiemiddelen en email. De correspondentie vergt in het algemeen niet heel veel tijd.

WAT VOOR SCHOLING KRIJG JE AANGEBODEN?
Geen.

WAT KRIJG JE ER VOOR TERUG?
Als secretaris ben je betrokken bij alle 35 kunstenaars die in het complex een atelier hebben. Binnen het pand en tussen bestuur en kunstenaars heerst een plezierige en ontspannen informele sfeer.

WAT IS DE MEERWAARDE VAN DIT VRIJWILLIGERSWERK?
Werken in een plezierige informele omgeving. Werk dat geapprecieerd wordt door de kunstenaars en de overige leden van het bestuur.

WERKTIJDEN
Ongeveer 7 keer per jaar vergaderingen voorbereiden, bijwonen en notuleren (vaste data). Ervoor zorgen dat de correspondentie op orde is. Nieuwsbrieven met bestuursberichten opstellen. Zelf te kiezen werktijden. Voor de band met de huurders en het pand, wordt het zeer op prijs gesteld om ongeveer eens per twee weken enige tijd in het pand aanwezig te zijn (een kantoorruimte met PC staat ter beschikking).

HOE KOM JE IN AANMERKING?
Ben je geïnteresseerd in Kunst en Cultuur en vind je het leuk om te werken temidden van een grote groep kunstenaars? Solliciteer!

INFORMATIE
Nadere inlichtingen worden graag verstrekt door Hans Wezenberg, voorzitter, (0655713280), info@hanswezenberg.nl
Zie ook de website www.retortproject.nl

REACTIES
Heeft u belangstelling? Mail dan een beknopte motivatiebrief met curriculum vitae naar: info@retortproject.nl

www.retortproject.nl

24-02-2024 t/m 24-05-2024

Stuur een bericht naar Bestuur Retort Ateliers