12 (14)

Jaarcursus Grafische Vormgeving

Angelo Spiler | (Amsterdam)

De jaarcursus Grafische Vormgeving van Grafische Cursussen bestaat uit diverse blok­ken van in totaal 36 bijeen­kom­sten van 2,5 uur. De pro­gram­ma's Photo­­shop, Illustra­tor, InDesign en WordPress vormen een belang­rijk onder­deel van deze cur­sus, maar ook Typografie en Kleurenleer komen uitgebreid aan bod. Deze ex­clusieve cursus kan bij goedkeuring gratis worden gevolgd door cliënten van het UWV. In september 2020 start de jaarcursus zowel op dinsdag 8 (17.30 u – 20.00 u), woensdag 9 (20.00 u – 22.30 u) en donderdag 10 september (17.30 u – 20.00 u).

naar de website

19-04-2020 t/m 19-07-2020

Stuur een bericht naar "Angelo Spiler"