Arti et Amicitiae

Expositie is afgelopen

Who Are We Again?

Tentoonstelling 13-04-2018 t/m 19-05-2018 > Amsterdam
Arti et Amicitiae Who Are We Again?
Image: Amie Dicke, P. 23, Sandpaper abrasion on archival digital print, 2018
Courtesy: Anat Ebgi, Los Angeles (Photo: Sander Tiedema)
Arti et Amicitiae Who Are We Again? (2)
René Bosch
Who Are We Again?
Tentoonstelling
Who Are We Again?

Kunstenaars: Amie Dicke, Berend Strik, Charl Landvreugd, Charlott Markus, Evelyn Taocheng Wang, Femmy Otten, Lucas Lenglet, Marlene Dumas, René Bosch, Sander Breure & Witte van Hulzen, Sharieta Berghuis en Tyna Adebowale
Curator: Imke Ruigrok

Al is ‘zien en gezien worden’ van alle tijden, het is bijzonder van toepassing op onze eigen tijd. De visie op identiteit en mensbeeld is zichtbaar in beweging; het zijn vloeibare begrippen geworden.

Kunstenaars in deze tentoonstelling nemen ons veranderende mensbeeld onder de loep: hoe kijken we naar onszelf en naar de ander? Hoe zien en oordelen we? Want, hoe we onszelf zien is afhankelijk van het kijken naar de ander. We spiegelen onszelf voortdurend.
Aanleiding vormde de serie Who Are We Again? 50 portretten van mannen, door kunstenaar René Bosch. De tentoonstelling gaat verder op diens vraagstelling: Is een neutrale weergave van de man nog wel mogelijk in een tijdsgewricht waarin de identiteit en maatschappelijke rol van de man onderwerp van menig debat is?

Tegenover de macht, ijdelheid en opschepperij die sprak uit de (mannen)portretten van weleer staat een heel scala aan perspectieven op het individu anno nu. Vanuit deze verschillende posities, ontstaat in de tentoonstelling een gelaagd, ontwapenend en soms kwetsbaar mensbeeld. Het geheel nodigt uit tot dialoog en denken over: Who Are We Again?

5 weken lang kun je in Arti et Amicitiae terecht om je te ‘spiegelen’ en te verwonderen; met een alternatieve kerkdienst, installaties, fotografie, performances, film en choreografie. Verwacht hier geen eenduidige klanken, maar vooral meerstemmigheid. Met de tentoonstelling en het publieksprogramma werpen we een nieuwe blik op onszelf en elkaar.

In Pakhuis de Zwijger volgt op vrijdag 18 mei de avond: Who Are We Again? met kunstenaars reflecteren we op identiteit en representatie vandaag de dag.

PROGRAMMA
Tentoonstelling: 13 april t/m 19 mei 2018
Opening: vrijdag 13 april van 20 -22 uur
Vanaf 21.00 uur DJ's Henk en Fatima

Arti et Amicitiae
Rokin 112, 1012 LB Amsterdam
0206245134 www.arti.nl
Dinsdag – zondag 12-18 uur
Entree €3,-

Eigenzinnige kerkdienst
Zondag 13 mei 12.30-14.00 uur in Arti et Amicitiae
De joodse, christelijke en islamitische tradities vertellen het verhaal van Jakob en zijn zoektocht naar identiteit langs liefdeloosheid, bedrog en schaamte. Religie, liturgie en theater komen samen in een eigenzinnige kerkdienst.

Uitvoering: Martijn Horsman, dominee en oprichter van brouwerij Kleiburg, Amsterdam Entree tot de tentoonstelling (€3,-) is incl. kerkdienst

Pakhuis de Zwijger avond: Who Are We Again?
vrijdag 18 mei 20.00 - 21.30 u
(Vrij toegankelijk, reserveren is gewenst)

Vragen als ‘wie ben ik?’, of ‘wie zijn we?’, daar kun je een leven mee vullen. Wat bepaalt hoe we onszelf zien en hoe we naar de ander kijken? Het denken over het mensbeeld en daardoor het beeld van de mens is aan verandering onderhevig. Met een aantal bijzondere beeldend filosofen - kunstenaars uit de tentoonstelling Who Are We Again? - spreken we over existentialisme, identiteit en representatie vandaag de dag. Een avond waarin je de makers, het werk en de onderliggende vragen op persoonlijke wijze zult ontmoeten. Je zult ongetwijfeld anders naar buiten komen dan je binnen kwam.

Arti et Amicitiae, Latijn voor 'voor kunst en vriendschap', is 'een vereniging van beeldend kunstenaars en kunstlievende leden'. De vereniging is opgericht in 1839 en gevestigd in een monumentaal pand van H.P. Berlage aan het Rokin in Amsterdam.

organisatie
De non-profit vereniging Arti et Amicitiae streeft ernaar de beeldende kunst in algemene zin te bevorderen en daarbij de belangen van beeldend kunstenaars te behartigen. De vereniging telt ongeveer 1400 leden: rond de 568 kunstenaars en 837 kunstlievende leden.

leden
Arti et Amicitiae heeft door de jaren heen verschillende beroemde leden gehad, zoals de architect A.C. Bleijs en kunstenaars Jozef Israëls en August Allebé. De vereniging betrokken geweest bij de oprichting van onder andere De Vereniging tot Bevordering van Beeldende Kunsten, de Haagsche Kunstkring en Moderne Kunstkring.

activiteiten
De vereniging organiseert onder meer verschillende tentoonstellingen waarbij zowel werk van leden als niet-leden tentoongespreid wordt. Daarnaast heeft Arti een veelzijdig kunstbezit met werk van huidige en voormalige leden. De omvangrijke negentiende-eeuwse boekenverzameling van Arti is sinds 1992 ondergebracht in de bibliotheek van het Van Gogh Museum. Ook is de vereniging actief in het publiceren van kunstgerelateerde boeken, het eigen opinieblad De Nieuwe en sinds april 2004 De Artikrant.

Auteur: Lujzika Adema van Kooten

Openingstijden

Tentoonstellingszalen:
Dinsdag tot en met zondag van 12:00 -18:00 uur
Entree: € 3,- Uw toegangskaartje is tevens entreebewijs voor de sociëteit van Arti tijdens 12:00-18:00

Stuur een bericht naar "Arti et Amicitiae"