Arti et Amicitiae

Expositie is afgelopen

Exploded View

Tentoonstelling 19-02-2022 t/m 27-03-2022 > Amsterdam
Arti et Amicitiae Exploded View
MAARTEN DAVIDSE | The Concious Collective (2019/2020), detail
VERWACHT
EXPLODED VIEW
19 februari t/m 27 maart

Vrijdag 18 februari 2022: (Digitale) Opening met openingswoord door Prof. Dr. Gert – Jan Burgers
Directeur CLUE+/VU ) opgevolgd door Dr. Krien Clevis (Curator)
Aanwezigheid van de kunstenaars

Bij de tentoonstelling verschijnt een publicatie (Engelstalig) uitgegeven door CLUE+/VU en gratis bij Arti te verkrijgen.
https://www.explodedview.net/

Deelnemende kunstenaars: Jasper Coppes, Maarten Davidse, Pavèl van Houten, Eline Kersten.
In samenwerking met Jacqueline Heerema, Wouter Osterholt, Daniela de Paulis, Miriam Sentler, Silvia Stucky, Curdin Tones i.s.m. Frank Müller, Leonid Tsvetkov en Paolo Romoli Venturi. Curator: Krien Clevis

Exploded View is een interdisciplinair onderzoeksproject, waarbij kunstenaars in samenwerking met wetenschappers, stakeholders en andere betrokkenen gezamenlijk te werk zijn gegaan in een eeuwenoud erfgoed landschap in transitie, het tegenwoordige Parco Regionale dell’Appia Antica in Rome. Doel is het zichtbaar en ervaarbaar maken van verschillende betekenislagen, als in een ‘exploded view’. Dit om nieuwe perspectieven en visies op het Via Appia park te ontwikkelen binnen de hedendaagse stedelijke context. In dit park heeft een groep van 13 internationale kunstenaars onderzoek gedaan vanuit de erfgoedgeschiedenissen en –praktijken naar het landschap in transitie. De uiteindelijke kunstwerken worden vanaf 4 februari tentoongesteld in Arti et Amicitiae. De resultaten van bij dit project betrokken kunstenaars vormen – als een actuele explosietekening van de Via Appia Antica – de expositie Exploded View.

Exploded View (Via Appia park) is een samenwerking tussen Gert-Jan Burgers (Directeur Interfacultair Onderzoeksinstituut CLUE+ van de Vrije Universiteit Amsterdam) en Krien Clevis (curator Via Appia park en Arti et Amicitiae), en in Rome: Parco Regionale dell’Appia Antica, Accademia di Belle Arti en Museo Arte Contemporanea Roma (MACRO), en in Amsterdam: Arti et Amicitiae.

In 2018 en 2019 zijn 13 internationale kunstenaars op expeditie gegaan naar het Parco Regionale dell’Appia Antica in Rome. Dit lintvormig park, dat als groene long door de zuidelijke contreien van Rome trekt, vormt de eerste 11 mijl van de beroemde Via Appia Antica, die met zijn in totaal 360 mijl tot aan Brindisi (Zuid-Italië) loopt. Samen met diverse wetenschappers en praktijkbeoefenaars – variërend van archeologen, architecten, planologen tot parkmanagers, geografen en geologen, een vulkanoloog, een valkenier en een kraai – hebben de kunstenaars verschillende delen en lagen van het Via Appia park in beeld gebracht. Zo is er een diversiteit aan nieuwe perspectieven op dit eeuwenoude erfgoedlandschap aan het licht gekomen. De kunstenaars figureerden hierbij onder andere als pelgrim, interviewer, tuinman, danser, spelleider of actievoerder; zij observeerden en participeerden.

In samenwerking met het Interfacultair onderzoeksinstituut voor Cultuur, Kennisvorming, Geschiedenis en Erfgoed CLUE+ van de Vrije Universiteit Amsterdam en met de Universiteit van Amsterdam wordt een publieksprogramma samengesteld.

N.B. De oorspronkelijke datum van Exploded View was van 23 april – 31 mei 2020. Dit maakte het mogelijk de tentoonstelling te koppelen aan Via Appia Revisited, een multimediaal onderzoeksproject van Krien Clevis in het Allard Pierson museum.

Dit project wordt nu ‘REVISITED’ voor Museum Het Valkhof te Nijmegen (29 januari – 4 april 2022) www.museumhetvalkhof.nl/zien-en-doen/tentoonstellingen

Het Exploded View onderzoeksprogramma in 2018-2019 is oorspronkelijk tot stand gekomen als een uitwisseling tussen het Parco Regionale dell’Appia Antica in Rome met het Amstelpark in Amsterdam, en in samenwerking met het Interfacultair Onderzoeksinstituut CLUE+ van de Vrije Universiteit, Stichting In Principio, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en Zone2Source, te Amsterdam. Een pilot van deze tentoonstelling in Arti vond plaats in de Ex-Cartiera Latina, in het Parco Regionale dell’Appia Antica, in november 2019

Exploded View is mede mogelijk gemaakt dankzij een genereuze bijdrage van het Mondriaan Fonds en het Prins Bernhard Cultuurfonds (Noord-Holland).

Arti et Amicitiae, Latijn voor 'voor kunst en vriendschap', is 'een vereniging van beeldend kunstenaars en kunstlievende leden'. De vereniging is opgericht in 1839 en gevestigd in een monumentaal pand van H.P. Berlage aan het Rokin in Amsterdam.

organisatie
De non-profit vereniging Arti et Amicitiae streeft ernaar de beeldende kunst in algemene zin te bevorderen en daarbij de belangen van beeldend kunstenaars te behartigen. De vereniging telt ongeveer 1400 leden: rond de 568 kunstenaars en 837 kunstlievende leden.

leden
Arti et Amicitiae heeft door de jaren heen verschillende beroemde leden gehad, zoals de architect A.C. Bleijs en kunstenaars Jozef Israëls en August Allebé. De vereniging betrokken geweest bij de oprichting van onder andere De Vereniging tot Bevordering van Beeldende Kunsten, de Haagsche Kunstkring en Moderne Kunstkring.

activiteiten
De vereniging organiseert onder meer verschillende tentoonstellingen waarbij zowel werk van leden als niet-leden tentoongespreid wordt. Daarnaast heeft Arti een veelzijdig kunstbezit met werk van huidige en voormalige leden. De omvangrijke negentiende-eeuwse boekenverzameling van Arti is sinds 1992 ondergebracht in de bibliotheek van het Van Gogh Museum. Ook is de vereniging actief in het publiceren van kunstgerelateerde boeken, het eigen opinieblad De Nieuwe en sinds april 2004 De Artikrant.

Auteur: Lujzika Adema van Kooten

Openingstijden

Tentoonstellingszalen:
Dinsdag tot en met zondag van 12:00 -18:00 uur
Entree: € 3,- Uw toegangskaartje is tevens entreebewijs voor de sociëteit van Arti tijdens 12:00-18:00

Contact

Arti et Amicitiae
Rokin 112
1012 LB Amsterdam
Nederland
Tel: 020-6245134

www.arti.nl

5 dagen geleden bijgewerkt

Stuur een bericht naar Arti et Amicitiae