Kunst-Torentje

Expositie is afgelopen

Christopher Bohlen

Tentoonstelling 15-07-2017 t/m 22-10-2017 > Almelo
Kunst-Torentje Christopher Bohlen

“Disturbance” een refectie van het moment.

Het werk van Bohlen onderzoekt de grenzen van stedelijke verstoring in relatie tot schoonheid. Het werk in het Kunst-Torentje is een tijdelijke situatie in een bepaald tijdvak, namelijk de duur van de expositie. Deze situatie is onderhevig aan de tijd en veranderd hierdoor.

Kunst-Torentje

Het Kunst-Torentje is momenteel de kleinste tentoonstellingsruimte van Nederland voor professionele beeldende kunst, maar ooit was het de hoektoren van een voormalige textielfabriek in het centrum van Almelo. De fabriek werd gesloopt en sinds 1995 worden er installaties gerealiseerd door kunstenaars. Het Kunst-Torentje is een ‘monument’ uit het verleden en draagt een geschiedenis met zich mee.

Daarnaast is het een bijzondere ruimte, een tentoonstellingsruimte in de openbare ruimte. Het voornaamste publiek zijn de mensen die Het Kunst-Torentje passeren op weg naar hun werk, de stad of het station. Mensen die onderweg zijn en niet bewust op zoek naar een confrontatie met kunst. Hierin ligt een van de uitdagingen voor de kunstenaars die worden uitgenodigd in Het Kunst-Torentje te exposeren: deze passanten even uit hun dagelijkse gedachtestroom halen, een ander perspectief of nieuwe ervaring bieden, nieuwsgiering maken naar iets ‘onbekends’ of iets ‘anders’.

Het Kunst-Torentje is geen etalage waarin een kunstenaar zijn werk kan ‘ophangen’. Iedere installatie is uniek en wordt speciaal voor de ruimte geproduceerd.

Openingstijden

24 uur per dag zichtbaar

Kunst-Torentje Almelo

Kunst-Torentje

Kunst-Torentje Almelo (2)

Installatie van Maja Lingsma

Twitter berichten


Stuur een bericht naar "Kunst-Torentje"