Stedelijk Museum Breda

Expositie is afgelopen

BIJ/NA

Tentoonstelling 15-07-2021 t/m 22-08-2021 > Breda
Stedelijk Museum Breda BIJ/NA
Wat levert het op als pas afgestudeerde kunstenaars met ervaren collega’s samen een tentoonstelling maken? Hoe pak je dat als groep aan? Zes alumni van St. Joost - School of Art & Design worden uitgenodigd voor een werkperiode en een tentoonstelling in de StadsGalerij in Breda. Dit jaar met Niels Goos, Marit van der Heijden, Loes van Reijmersdal, Eef Schoolmeesters, Sjors Smit en Roos Vogels.

Afgestudeerden van St Joost School of Art & Design zijn elkaars collega’s in het werkveld, wat er bijzonder aan is dat ze altijd een gedeeld verleden blijven behouden; in zekere zin blijven ze één community. Deze community is informeel vrij hecht, maar voor buitenstaanders vrij onzichtbaar. Tijdens BIJ/NA – een project dat vanaf 2021 jaarlijks door St. Joost School of Art & Design, Stedelijk Museum Breda en de Van GoghGalerij in de StadsGalerij in Breda wordt georganiseerd – staat het versterken van dit nu nog informele netwerk en het stimuleren van kennisuitwisseling tussen verschillende generaties beeldend kunstenaars centraal.

De kunstenaars
Ron Dirven (directeur Van GoghGalerij Zundert) en Marjolein van de Ven (conservator moderne en hedendaagse kunst Stedelijk Museum Breda) selecteerden drie kunstenaars die dit jaar afstuderen van de St. Joost School of Art & Design: Marit van der Heijden, Loes van Reijmersdal en Sjors Smit. Gezamenlijk nodigden deze drie kunstenaars Eef Schoolmeesters, Niels Goos en Roos Vogels uit om mee samen te werken tijdens een periode van zes weken in de StadsGalerij. Daarbij wordt nadrukkelijk niet gekozen voor een leerling-meester situatie, maar staat het samen iets neerzetten centraal. Samen werken, reflecteren, tegen de lamp lopen, vorm geven aan een presentatie en alles wat daarbij hoort.

Niels Goos (Tilburg, 1988) studeerde in 2014 af aan het AKV|St.Joost in Breda
“Ik vervaag de grenzen van de historische context van andere kunstenaars, door middel van eigen taalgebruik en eigen interpretaties. Een turnoefening doorheen de 20ste eeuw en andere eeuwen. Met op de gymnastiekmat de modernen en de postmodernen, de vingerververs en de onrijp geëngageerden, de sculpturaal ambitieuzen en de café poëten, de moeders en de grootmoeders, de geclaimde bootleggers en de institutionele bedelmannen uit La Mancha. Het productieproces ligt hoog, dus je kan er elke week wel eens met ‘nachtwinkel-lekkers’ nieuwe historische verbindingen gaan maken.”

Marit van der Heijden (Veldhoven, 1997) studeert deze zomer af aan St. Joost School of Art & Design: “Ik wil weten wat objecten zijn en hoe ik, en ook anderen zich tot objecten verhouden. Objecten bevatten informatie met betrekking tot functionaliteit, uiterlijk en potentie. Deze aspecten haal ik uit objecten en noem ik de “data” van een object.”

Loes van Reijmersdal (Heerlen, 1995) studeert deze zomer af aan St. Joost School of Art & Design: “Stap voor stap, ik neem alles in me op. De geur van natte regen op warm asfalt, structuren van gebouwen, de felle kleuren van bloemen die afsteken tegen achtergrond, druipende regen die dans op het raam, de zon die door de bladeren schittert en met haar schaduw tekent op de wereld.”

Eef Schoolmeesters (1992, Venlo) studeerde in 2015 af aan het AKV|St.Joost in Breda: “Naast beeldend werk, waarin een talige en fotografische benadering ten grondslag ligt, bestaat mijn praktijk uit het organiseren, produceren en initiëren van projecten voor kunstenaars, zoals de onlinewerkperiode Project 168H maar ook 24x24 , dat ik samen met Liza Voetman bedacht en cureerde. Daarnaast werk ik met kunstenaarscollectief YAFF en ben ik producer voor Gastatelier Leo XIII. Uit groeiende interesse in het snijvlak van kunst in relatie tot maatschappelijke, politieke en sociale vraagstukken volg ik momenteel de Masteropleiding Philosophy of Humanity and Culture aan Tilburg University.”

Sjors Smit (Dordrecht, 1997): “Ik ben gefascineerd door het huis waar ik ben geboren. Door de eeuwen heen verkeert het huis zich in een constantie staat van opbouw en afbraak. De sporen van dit pro­ces zijn duidelijk zichtbaar: deuren dienen als muren, een halve trap die uitmondt in het plafond en ingebouwde ruimtes tussen de verdiepingen. Ze schetsen een beeld hoe de vorige bewoners zich door het pand hebben bewogen, het pand hebben aangepast en restruimte hebben gecreëerd. De locatie lijkt te groeien, te krimpen en zichzelf constant tegen te spreken.

Roos Vogels (Eindhoven 1992) studeerde in 2019 af kunstacademie AKV|St. Joost in
’s-Hertogenbosch: “In mijn werk - dat bestaat uit installaties, sculpturen, tekeningen en foto’s – is de natuur mijn grootste inspiratiebron. Vergankelijkheid speelt hierin een grote rol, niet alleen door het gebruik van materialen zoals takken, bladeren en aarde. Mijn interesse gaat uit naar het begin van de cyclus, naar het tussenstadium - tussen het sublieme en het dode. De basis is het wonder van de natuur. Met mijn werk probeer ik de natuur op ver­schillende manieren te benaderen om artistieke resultaten te bereiken. Van het observeren van transfor­maties in het landschap tot het experimenteren met de groei van planten. Gesteld door het vooruitzicht van een vernietiging van de natuurlijke bronnen door onze maatschappij, krijgt het ‘romantische’ idee van een verzoening met de natuur, weer een nieuwe betekenis. Maar het is de drang de natuur te doorgronden, dat wonder, dat ik wil overbrengen aan de toeschouwer.”

Locatie: StadGalerij Breda, Oude Vest 34

BIJ/NA is mede mogelijk gemaakt door het Mondriaanfonds, de Gemeente Breda en met ondersteuning van Artists in Residence Witte Rook, die als online platform de deelnemende kunstenaar volgt en verslag doet van de kunstprocessen.
Stedelijk Museum Breda Breda
Stedelijk Museum Breda Breda (2)
Stedelijk Museum Breda Breda (3)
Stedelijk Museum Breda Breda (4)

Over Stedelijk Museum Breda

Stedelijk Museum Breda is een modern en uitnodigend stadsmuseum dat openstaat voor ideeën, dialoog en samenwerking. Het brengt de stadsgeschiedenis tot leven en maakt eigenzinnige tentoonstellingen over geschiedenis en actuele beeldcultuur. In het stadsmuseum staat de wisselwerking tussen erfgoed, beeldende kunst en beeldcultuur centraal. Het museum komt voort uit Breda’s Museum en MOTI, Museum of The Image.

Wonderlijk weefsel
De openingstentoonstelling Wonderlijk weefsel verbindt achttiende-eeuwse religieuze kunst met hedendaagse digitale kunst. Het goddelijke van achttiende-eeuwse kazuifels en relieken wordt gespiegeld aan de invloed van big data en algoritmes. De Vlaamse fotograaf en kunstenaar Frederik Heyman realiseerde voor de tentoonstelling een zaalvullende hightech installatie met als titel Stratum.

Van kasteel tot station
In de vaste tentoonstelling Van kasteel tot station worden documenten, voorwerpen en kunstwerken uit de Collectie Breda getoond. Zoals het oudste stadsgezicht van Breda, het drieluik over ‘De Vlucht’ van 1940 van Dio Rovers en kostbare monstransen die een periode van vier eeuwen overbruggen. De topstukken vertellen het verhaal van Breda, vanaf de Middeleeuwen tot nu.

De Vrede van Breda
350 jaar geleden werd de Vrede van Breda ondertekend. De gelijknamige tentoonstelling belicht de vredesonderhandelingen en de beroemde tocht naar Chatham. Centraal staan de originele nieuwsprenten van Romeyn de Hooghe (1645 – 1708). Vier kunstenaars en striptekenaars hebben de prenten ingekleurd. Ze blazen daarmee het oude ambacht van ‘afsetten’ nieuw leven in.

Openingstijden

Openingstijden Stedelijk Museum Breda vanaf januari 2020:
Dinsdag t/m vrijdag 11.00 tot 17.00 uur
Zaterdag & zondag 10.00 tot 17.00 uur
Het museum is gesloten op maandagen.

Gratis toegang tot het museum: Museumkaarthouders, Bankgiro Loterij VIP-kaarthouders,
BredaPas, Pas Vrienden Stedelijk Museum Breda, ICOM, Vereniging Rembrandt, begeleiders
van mensen met een handicap, docenten die een schoolgroep begeleiden.

  • Schilderkunst
  • Beeldhouwkunst
  • Fotografie
  • Sculptuur

Stuur een bericht naar Stedelijk Museum Breda