Zone2Source

Meer...
Expositie is afgelopen

Resonant

Tentoonstelling 18-03-2018 t/m 06-05-2018 > Amsterdam
Zone2Source Resonant

Kunsttentoonstelling met Martijn Tellinga, Adi Hollander, Sagi Groner en Mark Bain

In het Amstelpark, paviljoen het Glazen Huis

Veel traditionele cosmologieën en ook de moderne wetenschap stellen dat alles in het universum, van het kleinste subatomaire deeltje tot de grootste ster, vibreert in een ritme dat maakt dat zij hun vorm behouden. Frequentie en resonantie geven orde aan de natuurlijke wereld, in een constante beweging richting harmonie, balans, chaos en polariteit.

Resonant brengt vier kunstenaars samen die reeds jaren werken met geluid, akoestiek en architectuur, en die een gemene deler vinden in het onderzoeken van resonantie. In deze tentoonstelling resoneren de werken van Martijn Tellinga, Adi Hollander, Sagi Groner en Mark Bain niet alleen met de architectuur van het Glazen Huis en de omgeving, maar ook met elkaar. De kunstenaars maken gebruik van verschillende fysieke en conceptuele middelen om het fenomeen van resonantie in de natuur ervaarbaar te maken. De werken zijn voortdurend met elkaar in wisselwerking, waardoor een dynamische, resonerende ruimte ontstaat van geluiden en ideeën, in een continue staat van verandering.

Zone2Source

  • Multimedia
  • Installatie
  • Conceptueel
  • Ruimtelijk

Zone2Source is een internationaal platform voor kunst, natuur en technologie, gevestigd in het prachtige Amstelpark, (voormalig Floriadeterrein uit 1972), te Amsterdam. ZoneSource nodigt kunstenaars uit om in en buiten paviljoen het Glazen Huis kunstprojecten te presenteren waarin ervaringen en praktijken worden verbeeld die betrekking hebben op onze omgang met de natuur. Zone2Source gaat over het terugkeren naar de bron om vandaaruit opnieuw te kijken en te ervaren, teneinde alternatieve relaties tussen mens, natuur en technologie te onderzoeken.

Met elke twee maanden een spraakmakende kunsttentoonstelling, verbeeldt Zone2Source mogelijke werelden die zich afspelen op het kruispunt van kunst, wetenschap en natuur. Daarnaast presenteert Zone2Source een boeiend publieksprogramma met performances, discussies, lezingen, workshops en excursies die voor een breed publiek verdieping geven aan de thema’s die door de kunstprojecten worden aandragen, zoals: energie, alternatieve economische systemen, bio-engineering, posthumanisme, ontwerp van leefomgevingen, degrowth, eco-technologie, cultuurlandschappen, intersoortelijke communicatie, en dergelijken.

Openingstijden

Paviljoen het Glazen Huis
Vrijdag tot zondag, 13:00 - 17:00 uur, verder op afspraak
(Gratis toegang)

Zone2Source Amsterdam
Zone2Source Amsterdam (2)
Zone2Source Amsterdam (3)
Zone2Source Amsterdam (4)
Zone2Source Amsterdam (5)
Zone2Source Amsterdam (6)

Stuur een bericht naar "Zone2Source"