Zone2Source

Meer...
Expositie is afgelopen

Machine Wilderness

Tentoonstelling 20-05-2018 t/m 08-07-2018 > Amsterdam
Zone2Source Machine Wilderness
Zone2Source Machine Wilderness (2)
Zone2Source Machine Wilderness (3)
Zone2Source Machine Wilderness (4)

Kunsttentoonstelling met Ian Ingram, Driessens & Verstappen, Rihards Vitols
en Jip van Leeuwenstein

In het Amstelpark, paviljoen het Glazen Huis

We weten inmiddels dat onze technologie op veel terreinen desastreus uitgepakt heeft voor de natuur die ons leven mogelijk maakt en waar we onlosmakelijk deel van uitmaken. Hoe kunnen we, voorbij het mens gecentreerde denken, technologieën ontwikkelen die een symbiotische relatie aangaan met het ecologische netwerk waar het onderdeel van wordt?

Machine Wilderness presenteert werk van vier kunstenaars die werken met Robotica. Aan de hand daarvan onderzoeken zij hoe technologie een relatie aangaat met de omringende en chaotische levende natuur.

Machine Wilderness is geen statische tentoonstelling maar neemt de vorm aan van een ‘werk in uitvoering’ waarin de kunstenaars nieuwe robotische projecten voor specifieke ecosystemen in het Amstelpark ontwikkelen en experimenteren met de interactie tussen de robots en de levende wezens in het park.

Meer informatie:
http://zone2source.net/nl/tentoonstelling-machine-wilderness-2018/

Zone2Source

  • Multimedia
  • Installatie
  • Conceptueel
  • Ruimtelijk

Zone2Source is een internationaal platform voor kunst, natuur en technologie, gevestigd in het prachtige Amstelpark, (voormalig Floriadeterrein uit 1972), te Amsterdam. ZoneSource nodigt kunstenaars uit om in en buiten paviljoen het Glazen Huis kunstprojecten te presenteren waarin ervaringen en praktijken worden verbeeld die betrekking hebben op onze omgang met de natuur. Zone2Source gaat over het terugkeren naar de bron om vandaaruit opnieuw te kijken en te ervaren, teneinde alternatieve relaties tussen mens, natuur en technologie te onderzoeken.

Met elke twee maanden een spraakmakende kunsttentoonstelling, verbeeldt Zone2Source mogelijke werelden die zich afspelen op het kruispunt van kunst, wetenschap en natuur. Daarnaast presenteert Zone2Source een boeiend publieksprogramma met performances, discussies, lezingen, workshops en excursies die voor een breed publiek verdieping geven aan de thema’s die door de kunstprojecten worden aandragen, zoals: energie, alternatieve economische systemen, bio-engineering, posthumanisme, ontwerp van leefomgevingen, degrowth, eco-technologie, cultuurlandschappen, intersoortelijke communicatie, en dergelijken.

Openingstijden

Paviljoen het Glazen Huis
Vrijdag tot zondag, 13:00 - 17:00 uur, verder op afspraak
(Gratis toegang)

Zone2Source Amsterdam
Zone2Source Amsterdam (2)
Zone2Source Amsterdam (3)
Zone2Source Amsterdam (4)
Zone2Source Amsterdam (5)
Zone2Source Amsterdam (6)

Stuur een bericht naar "Zone2Source"