Zone2Source

Expositie is afgelopen

Going Nomad

Tentoonstelling 22-07-2018 t/m 09-09-2019 > Amsterdam
Zone2Source Going Nomad
Complex Compound – Robbert van der Horst
Zone2Source Going Nomad (2)
Buitenbrouwerij – Henriëtte Waal
Zone2Source Going Nomad (3)
We Are Here and have been here – Elke Uitentuis, Katarína Gališinová en We Are Here
Going Nomad onderzoekt diverse aspecten van nomadisch leven en denken. In de 21ste eeuw zwerven steeds meer mensen vrijwillig ofwel gedwongen als gevolg van sociale, politieke, economische en technologische ontwikkelingen de hele wereld over. Dit betekent dat er veel meer aandacht moet komen voor tijdelijke, dynamische, sociale en gemeenschappelijk gevormde architectuur. Rond het Glazen Huis strijkt een tijdelijke nederzetting van mobiele structuren neer. Deze mobiele structuren bieden onderdak aan een diverse groep kunstenaars en onderzoekers, die zich tot het thema verhouden en het publiek meenemen in hun onderzoek. Op locatie wordt een divers randprogramma georganiseerd met lezingen, excursies en workshops waarin het publiek actief betrokken wordt mee te denken over aspecten en condities van een zwervend bestaan.
Zo zal Henriëtte Waal haar Buitenbrouwerij opbouwen en in werking stellen en een speciaal bier brouwen met water van de Amstel. Elke Uitentuis en Katarína Gališinová zullen in samenwerking met We Are Here excursies langs de panden die het vluchtelingencollectief ooit bezet heeft organiseren. Hannah Vosseberg zal een biotoop in het mobiele onderzoeksstation van MIR in leven houden. Robbert van der Horst verspreidt bouwblokken door het park waar de bezoeker zelf mee aan het bouwen kan gaan. VanRoelink nodigt kinderen uit samen met hen een onderkomen te bouwen om uit te vinden hoeveel ruimte we eigenlijk nodig hebben. De Onkruidenier zal met de veldwerkplaats in het Amstelpark neerstrijken en verzamelen daar lokale bruikbare wilde planten om vervolgens nieuwe toepassingsmogelijkheden te ontwikkelen en te presenteren. En nog veel meer!

Curatoren: Holger Nickisch en Alice Smits
Kunstenaars: Robbert van der Horst, Danielle van Vree, Henry Alles, Elke Uitentuis en Katarína Gališinová i.s.m. We Are Here, Henriëtte Waal, Inge Meijer, Holger Nickisch, MIR i.s.m. Hannah Vosseberg, Nicola Arthen, de Onkruidenier, VanRoelink
Zone2Source Amsterdam
Zone2Source Amsterdam (2)
Zone2Source Amsterdam (3)
Zone2Source Amsterdam (4)
Zone2Source Amsterdam (5)
Zone2Source Amsterdam (6)

Zone2Source is een internationaal platform voor kunst, natuur en technologie, gevestigd in het prachtige Amstelpark, (voormalig Floriadeterrein uit 1972), te Amsterdam. ZoneSource nodigt kunstenaars uit om in en buiten paviljoen het Glazen Huis kunstprojecten te presenteren waarin ervaringen en praktijken worden verbeeld die betrekking hebben op onze omgang met de natuur. Zone2Source gaat over het terugkeren naar de bron om vandaaruit opnieuw te kijken en te ervaren, teneinde alternatieve relaties tussen mens, natuur en technologie te onderzoeken.

Met elke twee maanden een spraakmakende kunsttentoonstelling, verbeeldt Zone2Source mogelijke werelden die zich afspelen op het kruispunt van kunst, wetenschap en natuur. Daarnaast presenteert Zone2Source een boeiend publieksprogramma met performances, discussies, lezingen, workshops en excursies die voor een breed publiek verdieping geven aan de thema’s die door de kunstprojecten worden aandragen, zoals: energie, alternatieve economische systemen, bio-engineering, posthumanisme, ontwerp van leefomgevingen, degrowth, eco-technologie, cultuurlandschappen, intersoortelijke communicatie, en dergelijken.

Openingstijden

Paviljoen het Glazen Huis
Vrijdag tot zondag, 13:00 - 17:00 uur, verder op afspraak
(Gratis toegang)

Stuur een bericht naar "Zone2Source"