Helena van Essen

Helena van Essen Amsterdam

Gedenken - installatie - tarwekorrels tellen

Helena van Essen Amsterdam (2)
Helena van Essen Amsterdam (3)
Helena van Essen Amsterdam (4)

Drasland, zintuiglijke installatie


Helena van Essen

  • Tekeningen
  • Installatie
  • Sieraden

2 dimensionaal werk en installaties

Thematiek:
Stilte is al sinds lange tijd een kernbegrip voor mijn werk:

Verstilling in ritme en kleur
non-figuratief en 2 dimensionaal werk dat voortkomt uit innerlijke stilte, een stilte die samenhangt met een gemoedstoestand: het (doen) bevrijden van gedachten,

Stilstaan bij
tijdelijk, ruimtelijk en meestal ook plaatsgebonden werk dat uitnodigt tot reflectie.

Stuur een bericht naar "Helena van Essen"