SEA Foundation

Expositie is afgelopen

'Over and over and over' we become

Tentoonstelling 25-03-2023 t/m 07-05-2023 > SEA Foundation, Tilburg
SEA Foundation 'Over and over and over' we become
Over and over and over' we become is een groepstentoonstelling die de menselijke relaties onderzoekt als zijnde wederzijds afhankelijk, synergetisch en ontstaan door het proces van maken en taal. Het moedigt de kijker aan om manieren van interactie en relatie opnieuw te overwegen. SEA Foundation presenteert het werk van artists in residence Kristine White uit Canada en Alberto Maggini uit Italie, samen met het werk van Cecilia Casabona, een Italiaanse kunstenares die in Nederland woont en voor de tentoonstelling is uitgenodigd.

Herschepping in relatie en herhaling
Alle drie de kunstenaars stellen werk voor dat voortkomt uit hun belangstelling voor de relatie tussen mens en niet-mens. Over and over and over' is een passage ontleend aan een tekst van Leanne Betasamosake Simpson, een Nishnaabeg schrijfster uit Mississauga, die uitlegt dat veel verhalen al verteld zijn en dat daarom het nieuwe in de herhaling tot uitbarsting komt; als we bereid zijn ons daarop af te stemmen.

Herschepping door middel van associatie en herhaling
Alle drie de kunstenaars stellen werk voor dat voortkomt uit hun belangstelling voor de relatie tussen mens en niet-mens. Over and over and over' is een passage ontleend aan een tekst van Leanne Betasamosake Simpson, een First Nation Nishnaabeg schrijfster uit Mississauga, in Canada. Zij legt uit dat veel verhalen al verteld zijn en dat daarom het nieuwe in de herhaling tot ontpopping komt; als we bereid zijn ons daarop af te stemmen.

De Canadese kunstenaar Kristine White, verwijst naar Three Ecologies (1989) van Félix Guattari, die het begrip ecologie uitbreidt van milieu naar sociaal en mentaal. Omdat sociaal en mentaal eveneens vatbaar zijn voor verval, moeten ze worden behandeld als onderdeel van het milieu. Kristine White wilde deze de relatie van de drie ecologieën benadrukken in haar ontwikkel- en maakproces tijdens haar residentie bij SEA Foundation. In het kader van de tentoonstelling toont zij drie vaandels die zijn geborduurd met symbolen die elke ecologie vertegenwoordigen en die ook in haar tekeningen worden herhaald.

De Italiaanse kunstenaar in residence, Alberto Maggini, stelt het proces van samenhang opnieuw voor via de metamorfose van vrouwen- en hagedissensoorten. Om dit proces van gedaanteverandering te bereiken en het maken van een nieuwe identiteit te verkennen, recreëert Maggini traditionele Italiaanse voorwerpen en symbolen van verlangen en vrouwelijkheid, zoals tafelkleden en veters. Bovendien verwerkt de kunstenaar de botanische kennis die hij tijdens zijn studie natuurwetenschappen heeft opgedaan. In zijn kunstwerken categoriseert Alberto Maggini de planten echter niet. In plaats daarvan herdefinieert hij de mens als deel van een zich uitbreidend aards lichaam.

De Italiaanse interdisciplinaire onderzoeksontwerpster Cecilia Casabona, ten slotte, is geïnteresseerd in het heroverwegen van de manier waarop mensen in de wereld (samen)leven - ook met hen die niet-menselijk zijn. Het werk dat ze bij SEA Foundation toont is een korte film genaamd How a plant comes to plant (2021). De film laat zich inspireren door een participerende performance waarin wordt bemiddelt tussen de kunstenaar en een kamerplant. De plant is afkomstig uit Tanzania en kreeg een naam van een Duitse botanicus en is nu in bijna elke Nederlandse supermarkt te koop. Cecilia Casabona zoekt uit waar haar eigen naam en de naam van haar plant vandaan komen en hoe deze gerelateerd aan elkaar kunnen worden geclassificeerd. Ze stelt vragen als Welk effect heeft een naam op het waarnemen van de ander? En daarom bestudeert ze de handeleingen van het relateren, die ze steeds opnieuw leert en weer afleert.

Tentoonstellingsdata: 25.03. - 07.05.2023
Opening: 24.03.2023
Kunstenaar: Kristine White, Alberto Maggini, Cecilia Casabona
Locatie: Stichting SEA, Tivolistraat 22, 5017HP Tilburg
Openingstijden: de vitrine is 24/7 open, en de voorkamer is open van donderdag t/m zaterdag van 13.00 - 17.00 uur of op afspraak
SEA Foundation Tilburg

SEA Foundation is een kunstinitiatief. Om onze missie te vervullen; Het creëren van bewustzijn voor hedendaagse kunst en het opbouwen van culturele veerkracht, treden wij op als katalysator in het werkende leven van kunstenaars. In al onze activiteiten worden wij gevoed door beeldende kunst. Door uitwisselingen en het werken in verschillende culturele contexten maakt SEA Foundation deel uit van internationale netwerken, waar we discussies over eminente kwesties zoals duurzaamheid genereren en eraan deelnemen. In de loop der tijd is SEA Foundation synoniem geworden voor tentoonstellingen, ondersteuning van artistieke praktijken, uitwisselingen en publicaties.

Openingstijden

Donderdag t/m zaterdag: 13.00 - 17.00

Contact

SEA Foundation
Tivolistraat 22
5017HP Tilburg
Nederland
Tel: 013 544 44 95

www.seafoundation.eu

6 dagen geleden bijgewerkt

Stuur een bericht naar SEA Foundation