Garage Rotterdam

Expositie is afgelopen

A New Order, A New Earth

Tentoonstelling 20-11-2020 t/m 07-02-2021 > Rotterdam
De mens heeft zichzelf tot de centrale speler op aarde gemaakt. Geleidelijk zijn we onszelf daarbij steeds meer los van de natuur gaan zien. Natuur is ‘de ander’ geworden, iets buiten onszelf, iets dat we naar onze hand kunnen zetten. Dit gaat ook over de manier waarop we – tot op de dag van vandaag – anderen kolonialiseren en anders behandelen, of het nu vrouwen zijn of mensen van andere culturen, religies, rassen of sexuele geaardheid. Echter, de behoefte om als mensheid weer met elkaar in contact te komen als een eenheid, en de behoefte aan gelijke behandeling van gemarginaliseerde groepen is duidelijk voelbaar in de beeldende kunst, in de filosofie en in de maatschappij als geheel.

Hedendaagse filosofische stromingen, zoals het eco-feminisme, zien dat deze lange traditie om de mensheid buiten de natuur te plaatsen terug is te leiden naar de bewering van Descartes: ‘cogito ergo sum’ (‘Ik denk, dus ik besta’). Met die bewering wordt een denkbeeldige scheidslijn getrokken tussen mensen (rationele wezens) en niet-mensen (niet-rationele wezens).

Donna Haraway’s Cyborg Manifesto uit 1985 wordt alom gezien als een belangrijke mijlpaal in de ontwikkeling van het post-humanistische feminisme. Dit gedachtegoed verwerpt het idee dat ‘mens’ en ‘dier’, en ‘mens’ en ‘machine’ strikt gescheiden zijn.

We zijn getuigen van de rampzalige gevolgen van het niet in evenwicht zijn met de natuur. We vervuilen en verbruiken veel meer dan de planeet kan herstellen. Kunnen we het tij nog keren? Kunnen we weer op een lijn komen met – en ons inleven in – de natuur? Laten we beginnen met op een wezenlijk andere manier naar de natuur te kijken en onze relatie met de natuur te veranderen. Laten we de overtuiging van de mens als centrale speler achter ons laten. Laten we de moed verzamelen om alles vanuit het perspectief van de natuur te gaan zien.

De groepstentoonstelling New Order, A New Earth brengt beeldende kunst, (quantum-) wetenschap, wijsgerige tradities alsmede eeuwenoude sjamanistische wijsheid en (AI-) technologie samen. We worden uitgenodigd in een wereld waarin de kaarten opnieuw geschud zijn. Negen internationale kunstenaars, denkers en wetenschappers tonen visioenen van een andere verhouding tussen mens en natuur. We maken kennis met alternatieve wereldbeelden die holistischer zijn dan de dominante Westerse en ‘wetenschappelijke’ paradigma’s die onze manier van denken al heel lang overheersen.
Garage Rotterdam Rotterdam
Opening Through the Looking Glass (2020) Foto: Studio Nul

Garage Rotterdam is een middelgrote tentoonstellingsruimte voor hedendaagse kunst in het centrum van Rotterdam. Garage Rotterdam programmeert vier tentoonstellingen per jaar. Het tentoonstellingsprogramma wordt aangevuld met de evenementen Brandstof en Natafelen. Brandstof is een terugkerend inhoudelijk programma bij de tentoonstellingen van Garage Rotterdam; met lezingen, gesprekken, muziek en performances. Tijdens de culinaire avond Natafelen bereidt chef-kok Laurence van Bergeijk een heerlijk driegangendiner. Voor en na het diner is er altijd de gelegenheid om de tentoonstelling te bezichtigen.

De tentoonstellingen zijn thematisch van aard en gericht op recente ontwikkelingen binnen de hedendaagse beeldende kunst. De focus ligt niet uitsluitend op jonge vernieuwende kunst maar op kwaliteit. Garage Rotterdam is een non-profit stichting die is gevestigd in een voormalige Volkswagen garage van 500m2. In 2011 is de garage, onder architectuur van Remy Meijers, verbouwd tot tentoonstellingsruimte. Garage Rotterdam is toegankelijk voor minder validen.

Openingstijden

Garage Rotterdam is geopend van woensdag t/m zondag, 12.30 tot 17.30 uur.

Tijdens feestdagen en gedurende op- en afbouw van tentoonstellingen is Garage Rotterdam gesloten.

Stuur een bericht naar Garage Rotterdam