Hedendaags Kunstkabinet

Expositie is afgelopen

'Overwoekeringen' - Astrid van Rijn

Tentoonstelling 11-02-2023 t/m 12-03-2023 > Den Bosch
Hedendaags Kunstkabinet 'Overwoekeringen' - Astrid van Rijn
Hedendaags Kunstkabinet 'Overwoekeringen' - Astrid van Rijn (2)
Hedendaags Kunstkabinet 'Overwoekeringen' - Astrid van Rijn (3)
Hedendaags Kunstkabinet 'Overwoekeringen' - Astrid van Rijn (4)
Astrid van Rijn studeerde in 1993 af aan de Willem de Kooning Academie te Rotterdam in de richting Autonome Kunst.

Van Rijn tekent, schildert, fotografeert en maakt assemblages.
De afgelopen jaren heeft zij zich vooral beziggehouden met tekenen en fotografie. Twee kunstvormen die los van elkaar lijken te staan. Haar wens was beide bij elkaar te brengen tot één geheel. Het leverde een lange en interessante zoektocht op waaruit de reeks “Koolstof” is ontstaan.
Astrid maakt natuurfoto’s die als bouwstenen fungeren voor het creëren van een nieuwe biotoop, digitaal opgebouwd door het combineren van haar tallozen foto’s tot één afbeelding.
Als er een interessant beeld is ontstaan begint van Rijn met de volgende fase, het tekenen met houtskool en conté.

Verkorte tekst over Koolstof door Lauran van Oers, Bioloog en Kunstenaar.

De landschappen van Astrid zijn nieuw geconstrueerde werelden van microkosmos en kosmos.
Het is een wereld van maken en kapot maken en weer opnieuw maken. Vele lagen fotomateriaal zijn ‘opgelost’ door ze over elkaar heen te leggen. Met veel concentratie zijn de lagen gecombineerd, tot een nieuwe ruimte, waarbij Astrid zich heeft laten leiden door ritme, toon, structuur, vorm.

In de fotocollages grijpt Astrid in met houtskool en conté. Houtskool bestaande uit koolstof van verkoolde takken van bomen. Door het tekenen worden delen afgedekt, vernietigd, toegevoegd.
Dit wordt gedaan om verbindingen aan te gaan met andere delen in de collage.
Tekenen als maken en kapot maken om tot een nieuwe ‘levensvatbare’ compositie te komen.

In deze koolstofserie komt de liefde van Astrid voor fotografie en tekenen samen. Vele lagen plantenmateriaal die uiteindelijk vergaan tot koolstof, waarmee een nieuwe wereld wordt gemaakt met houtskool-stof als verbindende factor. De koolstofcyclus van het leven.

De koolstofserie is mooi van een afstand. De abstracte werking van fluweelachtige huid van grijs- en zwarttonen. Ze hebben iets magisch. Ze zijn duister maar maken nieuwsgierig om te benaderen.
Eenmaal benaderd en aan de duisternis gewend, word je overstelpt door de veelheid van vormen en de dichtheid van ritmes en patronen. De overweldigende kolkende chaos en energie van leven.
Je kunt je verliezen in de natuur. Je kunt je verliezen in de werken.

Astrid heeft met haar ogen, handen en houtskool de chaos net voldoende in banen geleid. Je wordt uitgenodigd om samen met Astrid mee te wandelen. Je ogen worden over de prachtige tonen, patronen en door de ruimtes geleid. Best een intiem moment. Als kijker ben je even samen met Astrid een mede maker. Voor een moment heeft ook nu weer de koolstof je samen verbonden, de maker en de toeschouwer zijn één.

vernissage: zaterdag 11 februari 15:30 - 18:00 uur.
finissage: zondag 12 maart 15:30 - 18:00 uur.

De toegang is uiteraard gratis en u bent van harte welkom.

Verder is het Hedendaags Kunstkabinet geopend op elke zaterdag en zondag tussen 12:00 en 17:00 uur of op afspraak.
Hedendaags Kunstkabinet Den Bosch

Het Hedendaags Kunstkabinet bestaat sinds 30 april 2022 en is gestart uit idealisme en liefde voor de hedendaagse kunst.

We zien namelijk een groot verschil tussen wat er te zien is in de hedendaagse kunstmusea en de meeste galeries. Daarbij kiezen we met name voor kunstenaars voor wie het experiment hoog in het vaandel staat. Omdat dat in onze visie essentieel is en zo kunst zich onderscheidt van vakmanschap. We laten zien hoe zij grenzen blijven verleggen door gebruikmaking van een diversiteit aan media zoals fotografie, schilderkunst, beeldhouwkunst, film, installatie, geluid, performance en vooral cross-overs daartussen.

Om het grote gat op te vangen tussen groepsexposities en musea geven we kunstenaars, zowel startend als gevorderd, de gelegenheid een solo-expositie te organiseren die dan vijf weekenden te zien zal zijn. Dit doen we omdat het werk van een kunstenaar dan veel beter tot zijn recht komt dan bij groepsexposities. Over het algemeen is dat voor een zelfstandig kunstenaar te duur. Elke expositie opent en eindigt feestelijk met een opening en een afsluiting waarbij de kunstenaar ook aanwezig zal zijn om het werk toe te lichten. Hierbij zorgen we ervoor dat de kosten voor de kunstenaar laag blijven om zodoende een ideaal ??carrière-opbouwend platform te zijn.

We zien onszelf liever als een expositieruimte dan een galerie waarbij alle aandacht naar de kunstenaar en zijn werk gaat. Dat houdt in dat er niet altijd verkoopbaar werk is. Als er wel werk te koop is kan dat zijn vanaf een paar tientjes tot enkele duizenden Euro’s. Dat ligt dan geheel aan de aard van het werk en de kunstenaar.

We proberen heel laagdrempelig te blijven om zo zoveel mogelijk mensen van alle facetten van de hedendaagse kunst te kunnen laten genieten. Daarom is iedereen welkom om het werk te komen bewonderen.

Openingstijden

zaterdag 12:00 - 17:00 uur
zondag 12:00 - 17:00 uur
of op afspraak

Stuur een bericht naar Hedendaags Kunstkabinet