Hedendaags Kunstkabinet

Expositie is afgelopen

'Salon met variatie' - Natascha J.A. Rodenburg

Tentoonstelling 27-05-2023 t/m 25-06-2023 > Den Bosch
Hedendaags Kunstkabinet 'Salon met variatie' - Natascha J.A. Rodenburg
Hedendaags Kunstkabinet 'Salon met variatie' - Natascha J.A. Rodenburg (2)
Hedendaags Kunstkabinet 'Salon met variatie' - Natascha J.A. Rodenburg (3)
Hedendaags Kunstkabinet 'Salon met variatie' - Natascha J.A. Rodenburg (4)
Hedendaags Kunstkabinet 'Salon met variatie' - Natascha J.A. Rodenburg (5)
Onderzoek als een ontdekkingsreis
Kunst ontstaat vanuit een nieuwsgierigheid naar materie en processen.
Vaak worden er materialen gebruikt uit de natuurlijke wereld.

Vraagstukken
Met de tegenwoordige opwarming van de aarde, natuurrampen en andere ecologische vraagstukken, staan mensen voor vele dilemma’s. Externe conflicten veroorzaken trauma. De pijn brengt verwarring. Tegelijkertijd zijn niet veel mensen er zich van doordrongen wat voor een impact al deze externe stress in de mens zelf veroorzaakt.

Doel
Door de kijker haar werk in te trekken, hoopt Natascha J.A. Rodenburg ze wat pauze te kunnen geven van de tegenwoordige externe druk. Het tonen van haar eigen kwetsbaarheid en nieuwsgierigheid, nodigt hem/haar mogelijk uit om hetzelfde te doen. Nieuwsgierigheid leidt hun misschien weer naar hun eigen verwondering toe. Wie weet moedigt het hun zelfs aan om naar hun eigen positie in de wereld te kijken. Brengt deze hun dichter naar hun eigen doel of juist verder weg? Misschien zien ze net nog de vluchtige schaduw van wat veranderd kan worden. Iedereen heeft hierin een keuze, hoe klein die ook maar mag zijn. Ze weet dat dit een delicaat proces is om doorheen te gaan. Het is echter mogelijk. Als elementen van binnenuit veranderen, zullen externe effecten volgen.

Resultaten
Een eclectische mix van tastbare sculpturen, muurstukken, schilderijen en/of installaties komen met poëtische verhalen samen. De materialen komen vaak uit de natuur. Boomwortels en aarde verzameld en verwerkt. Zaailingen en bamboo gecultiveerd en gepresenteerd. Monumentaal en individueel zijn ze in vorm met een kracht en schoonheid van eenvoud.

De kijker
Voor de kijker werkt het werk misschien als vervreemdend. Door het ontvangen van achtergrond informatie neemt nieuwsgierigheid de overhand. De drang om detail te willen zien, het willen aanraken en ruiken of willen doorlopen van het werk, trekt de kijker naar binnen. Het wordt een uitnodiging om verloren te raken in een binnenwereld. Een wereld die simpel en eenvoudig kan zijn. Tegelijkertijd verdiepend, overweldigend en uitgestrekt. Herkenning werkt transformationeel en nodigt uit voor meer. Wie weet werkt deze eclectische mix wel als voeding voor de ziel.

Teksten
Op een poetische manier reflecteren titels en teksten in vereenvoudigde vorm, het creatie proces. Elk werk heeft zijn eigen verhaal en kan begrepen worden vanuit zijn eigen processen. Deze processen kunnen weer in grotere context geplaatst worden, waardoor ze met het leven zelf en zijn processen verbonden worden. De informatie is uit achtergrond geschiedenis, gedachten patronen, materiaal gebruik en/of het werkproces zelf verkregen.

Conclusie
Ze weet dat dit een delicaat proces is om doorheen te gaan. Het is echter mogelijk. Als dingen intern veranderen, heeft het een extern effect.

De feestelijke opening vindt plaats op zaterdag 27 mei vanaf 15:30 uur.

De finissage is op zondag 25 juni vanaf 15:30 uur.

De toegang is uiteraard gratis en u bent van harte welkom.

Verder is het Hedendaags Kunstkabinet geopend op elke

zaterdag en zondag tussen 12:00 en 17:00 uur of op afspraak.
Hedendaags Kunstkabinet Den Bosch

Het Hedendaags Kunstkabinet bestaat sinds 30 april 2022 en is gestart uit idealisme en liefde voor de hedendaagse kunst.

We zien namelijk een groot verschil tussen wat er te zien is in de hedendaagse kunstmusea en de meeste galeries. Daarbij kiezen we met name voor kunstenaars voor wie het experiment hoog in het vaandel staat. Omdat dat in onze visie essentieel is en zo kunst zich onderscheidt van vakmanschap. We laten zien hoe zij grenzen blijven verleggen door gebruikmaking van een diversiteit aan media zoals fotografie, schilderkunst, beeldhouwkunst, film, installatie, geluid, performance en vooral cross-overs daartussen.

Om het grote gat op te vangen tussen groepsexposities en musea geven we kunstenaars, zowel startend als gevorderd, de gelegenheid een solo-expositie te organiseren die dan vijf weekenden te zien zal zijn. Dit doen we omdat het werk van een kunstenaar dan veel beter tot zijn recht komt dan bij groepsexposities. Over het algemeen is dat voor een zelfstandig kunstenaar te duur. Elke expositie opent en eindigt feestelijk met een opening en een afsluiting waarbij de kunstenaar ook aanwezig zal zijn om het werk toe te lichten. Hierbij zorgen we ervoor dat de kosten voor de kunstenaar laag blijven om zodoende een ideaal ??carrière-opbouwend platform te zijn.

We zien onszelf liever als een expositieruimte dan een galerie waarbij alle aandacht naar de kunstenaar en zijn werk gaat. Dat houdt in dat er niet altijd verkoopbaar werk is. Als er wel werk te koop is kan dat zijn vanaf een paar tientjes tot enkele duizenden Euro’s. Dat ligt dan geheel aan de aard van het werk en de kunstenaar.

We proberen heel laagdrempelig te blijven om zo zoveel mogelijk mensen van alle facetten van de hedendaagse kunst te kunnen laten genieten. Daarom is iedereen welkom om het werk te komen bewonderen.

Openingstijden

zaterdag 12:00 - 17:00 uur
zondag 12:00 - 17:00 uur
of op afspraak

Stuur een bericht naar Hedendaags Kunstkabinet