POST

Expositie is afgelopen

Compost: (Un)becoming

Tentoonstelling 11-12-2021 t/m 16-01-2022 > Nijmegen
POST Compost: (Un)becoming
Interactions is een talentontwikkelingstraject van POST, waarbij het uitwisselen van perspectieven, werkmethodes en kennis centraal staat. Makers en denkers vanuit verschillende disciplines werken samen aan een zelf vormgegeven eindpresentatie rondom een centraal thema. De focus van het programma is om de individuele praktijk van elke deelnemer te stimuleren binnen een collectief kader. Het traject wordt gecoördineerd door Marieke Folkers.

In het traject van 2021 vertrok de groep vanuit het idee van compost. Compost bevindt zich continu in een staat van transformatie en is een dynamisch levend proces. Het is een microsysteem in zichzelf, dat voeding biedt aan een groter macrosysteem. De mens heeft een onmiskenbare rol in deze wisselwerking. Wat wij aan onze compost toevoegen keert uiteindelijk weer terug naar de aarde. Binnen compost zijn er oneindige verbindingen: tussen verleden, heden en toekomst, tussen micro en macro, mens en aarde, leven en dood. Deze wisselwerkingen kun je metaforisch terugvinden bij de Interactions-deelnemers. Elk werk is een inkijkje in hun persoonlijke binnenruimte. Tegelijkertijd voedt elk werk, elk individu, elk verhaal, het grotere geheel van het collectief.

Deelnemers: Mario Sergio Alvarez, Hans-Hannah, Sabina Mikelic, Marjoke van de Plassche, Lotte de Schouwer, Sophie Thedinga
Wanneer: 11.12.2021 - 16.01.2022, open van donderdag t/m zondag van 12:00 tot 17:00
Waar: POST Nijmegen, Van Oldenbarneveltstraat 63?A
POST Nijmegen
POST Nijmegen (2)

POST (voorheen Expoplu) is een platform voor hedendaagse kunst. POST presenteert kunstenaars uit binnen- en buitenland voor een breed en divers publiek, zowel in de Paraplufabriek in Bottendaal te Nijmegen als in het voormalige postkantoor in het Spijkerkwartier te Arnhem. Het platform biedt ruimte voor experiment, engagement en samenwerking, en benadert actuele maatschappelijke thema’s op onderzoekende, experimentele, poëtische, (ver)beeldende en artistieke wijze.

Openingstijden

donderdag t/m zondag, 12:00-17:00
open tijdens exposities

 • Schilderkunst
 • Beeldhouwkunst
 • Keramiek
 • Fotografie
 • Sculptuur
 • Manifestatie
 • Multimedia
 • Grafiek
 • Tekeningen
 • Design
 • Installatie
 • Conceptueel
 • Ruimtelijk
 • Diversen

Stuur een bericht naar POST