favorietenVerwijder uit favorieten

Tetem

Meer...
Expositie is afgelopen

Gogbot Tribute to Remko Scha

Tentoonstelling 21-07-2016 t/m 18-09-2016 > Enschede
Tetem Gogbot Tribute to Remko Scha

Op 9 november 2015 overleed Remko Scha. De professor computerlinguïstiek aan de UvA gold als een pionier op het gebied van automatische en algoritmische kunst. Scha stond vanaf de jaren ‘60 aan de basis van diverse experimentele muziek- en kunstprojecten. Vanaf 21 juli 2016 is TETEM’s medialab een tentoonstelling te zien waarin GOGBOT een tribute brengt aan Remko Scha in een twee maanden durende tentoonstelling. Hierin worden Scha’s legendarische ‘The Machines’ getoond, samen met werken van bevriende kunstenaars Jos de Bruin, Luuk Bouwman en Jochem van der Spek.

GOGBOT 2016 - Post-Singularity
Sinds de GOGBOT Singularity editie van 2010 is de maatschappelijke aandacht voor kunstmatige intelligentie snel gegroeid. Ook gaat de opmars van technologie in het dagelijks leven gestaag voort. Ons leven is steeds meer verbonden met en afhankelijk van apps, machines, robotics en (onzichtbare) systemen. De singularity, de theorie dat zelfdenkende machines en cyborgs (deels mens, deels machine) binnen enkele decennia de biologische mens gaan overheersen, zou zomaar realiteit kunnen worden. In de komende editie bevraagt GOGBOT hoe een wereld zich na dit keerpunt, Post Singularity dus, zou kunnen manifesteren. Door voor Singularity 'post-' te zetten wordt het fascinerende en angstaanjagende toekomstbeeld van een machtsovername door machines even losgelaten. Er worden vragen gesteld naar wat er allemaal op ons afkomt, of een overname van de wereld door kunstmatige intelligenties onoverkomelijk is, hoe we na een dergelijke machtsovername zouden leven, en hoe een eventueel verzet tegen deze ontwikkeling voor of na de Singularity vorm zou kunnen krijgen. Het thema Post-Singularity is binnen een kunstcontext bijzonder interessant vanwege de relatie met een rijke geschiedenis van kunstpraktijken waarin kunstenaars het menselijk genie bevragen, hun kunst geheel onafhankelijk proberen te maken van de menselijke inbreng of zelfs hun werk helemaal door machines laten vormgeven. Omdat eind vorig jaar Remko Scha, een belangrijk kunstenaar en denker in deze categorie, overleed geeft GOGBOT speciale aandacht voor zijn theorieën en kunstwerken in een ere-tentoonstelling bij TETEM, een onderdeel van GOGBOT dat twee maanden voor het festival te zien zal zijn. Hierdoor is er meer tijd om deze tentoonstelling te bezoeken en wordt een basis gelegd voor het denken over kunst gemaakt door machines.

Remko Scha en vrienden
In het kader van het Post‐Singularity thema willen we speciale aandacht besteden aan de machinekunst of kunstmatige kunst van Remko Scha. We vragen ons af wat de rol van kunst en cultuur in een tijdperk gedomineerd door machines en algoritmes zal zijn, wat het zou betekenen als machines kunst gaan maken en zij ook in cultureel opzicht de mens overheersen. Deze vragen zijn niet nieuw. De relatie tussen kunstenaar en machine is binnen de moderne kunst meermalen ter discussie gesteld. Wij vinden het belangrijk te laten zien dat deze discussie al langer plaats vindt, maar vooral ook dat het belangrijk is deze te blijven voeren.

Generatieve kunst neemt hierin voor ons een bijzondere plaats in, omdat binnen dit genre geprobeerd wordt de invloed van de kunstenaar zo beperkt mogelijk te laten zijn, zo niet geheel uit te vlakken. De bedoeling is hier dat de kunstenaar slechts een proces in gang zet dat vervolgens geheel autonoom een kunstwerk produceert. Binnen dit veld bestaat al ervaring met het onderzoeken van de rol van de mens in het culturele veld en een mogelijke herwaardering van kunst in een technologische omgeving. Remko Scha heeft dit proces uitgebreid bestudeerd en beschreven. Deze markante persoonlijkheid overleed eind vorig jaar na een lang ziekbed waarin hij tot het laatst aanwijzingen gaf aangaande het voortzetten van zijn artistiek onderzoek en uitgebreid bleef discussiëren over kunst en technologie. Tijdens zijn leven heeft Scha verschillende initiatieven (mede) opgericht, waaronder het Apollohuis in Eindhoven en het Institute of Artificial Art Amsterdam (IAAA). Remko Scha schreef meerdere essays over wat hij onder kunstmatige kunst (artificial art) verstond, en was als docent en enthousiaste bezoeker van kunst en technologie evenementen een inspiratie voor een jongere generatie kunstenaars. Door werk van Scha te tonen en zijn theorieën te bespreken willen we zowel deze bijzondere kunstenaar eren alsook vraagstukken rond kunst gemaakt door machines voor een groot publiek inzichtelijk maken.

Remko Scha ‐ The Machines
The Machines bestaat uit een wisselend aantal elektrische gitaren. Zij worden bespeeld door dwars over de gitaren gespannen draden die bewogen worden door middel van decoupeerzagen. Het werk kan geheel 'zelfstandig' spelen of door een performer bespeeld worden. Remko Scha heeft The Machines onder andere in New York gepresenteerd toen hij daar in de jaren ‘80 verbleef. Het werk heeft daar grote invloed gehad op het geluid van experimentele gitaarbands als Sonic Youth.

Remko Scha, Jos de Bruin, Luuk Bouwman ‐ Cinemacina
Cinemacina is een live cinema generator in de geest van de generatieve kunst die Remko Scha niet alleen in de muziek, maar ook binnen de beeldende kunst ontwikkelde. Jos de Bruin, Scha's partner in het IAAA, en filmmaker Luuk Bouwman zijn bezig dit werk te ontwikkelen voor een live versie tijdens GOGBOT. Een test versie van deze vernieuwde versie werd eerder bij Red Light Radio in Amsterdam getoond. Cinemacina creëert video's met delen van bestaande films en video's van het Internet of vanuit een gegeven database.

Jochem van der Spek ‐ No Noise II
In dit werk van Jochem van der Spek zien we een beeldscherm gevuld met een chaotisch patroon van zwarte en witte blokjes. Het beeld lijkt gevuld met ruis, 'noise', zoals we dat kennen van een televisiescherm wanneer het zenderbeeld wegvalt, maar dan met zeer grove pixels. Een analoog verschijnsel is hier met een kwinkslag in een digitale vorm gegoten. Van der Spek speelt in dit werk met onze verwachting van het 'gedrag' van ruis zoals we dat kennen uit het analoge televisietijdperk. De ruis beweegt, maar niet volgens natuurkundige wetten, volkomen onvoorspelbaar en steeds anders. Het resultaat is een vervreemdend beeld dat de kijker een beetje ongemakkelijk maakt. Jochem van der Spek is in zijn werk zwaar beïnvloed door Remko Scha en zal over zijn samenwerking met Scha vertellen op het symposium tijdens GOGBOT.

Luuk Bouwman - Huge Harry the Movie
In 2000 maakte cineast en muzikant Luuk Bouwman een documentaire over het werk van het IAAA, Institute of Artificial Art Amsterdam. Dit door Remko Scha opgerichte instituut werd geleid door Huge Harry, een DECtalk machine. De film toont hoe Bouwman tevergeefs een interview met Huge Harry probeert te krijgen. Ondertussen krijgt hij een kijkje in het instituut, waar Remko Scha een rondleiding geeft en verteld over machines die kunst maken. Ook zien we naast The Machines ook de Solenoids spelen, nog een door Scha ontwikkelde gitaarinstallatie.

Curatoren / samenstelling: Josephine Bosma en Kees de Groot
Productie: PLANETART i.s.m. TETEM

www.gogbot.nl

Tetem

 • Beeldhouwkunst
 • Fotografie
 • Sculptuur
 • Architectuur
 • Manifestatie
 • Multimedia
 • Tekeningen
 • Mode
 • Design
 • Installatie
 • Conceptueel
 • Ruimtelijk
 • Diversen

Tetem profileert zich met spraakmakende en kwalitatief hoogwaardige tentoonstellingen. Tetem is één van de weinige presentatieplekken in Nederland waar mediakunst een hoofdrol speelt in de programmering. De nieuwste ontwikkelingen worden getoond, met onder andere site-specific en interactieve installaties, kinetische sculpturen, video’s en licht- en geluidskunst. Daarbij worden cross overs gezocht met onder meer technologie, wetenschap, design, games en film. Tetem werkt hierbij samen met toonaangevende kunstenaars en curatoren uit binnen- en buitenland.

Onze tentoonstellingen en events worden geprogrammeerd binnen programmalijnen. Tentoonstellingen en andere verdiepende elementen zoals talkshows, performances, lezingen, films, werkateliers en workshops vormen tezamen één geheel en zorgen voor context en betekenisgeving.

Openingstijden

maandag t/m zondag 11.00 - 17.00 uur
toegang: gratis

Tetem Enschede

Stuur een bericht naar "Tetem"