Centrum voor Constructivisme en Concrete Kunst

Meer...
Expositie is afgelopen

Dubbeltentoonstelling Eef de Graaf (NL) en Coen Vernooij (NL)

Tentoonstelling 30-09-2012 t/m 16-12-2012 > Bornem - Hingene
Centrum voor Constructivisme en Concrete Kunst Dubbeltentoonstelling Eef de Graaf (NL) en Coen Vernooij (NL)

28 triangulaire vormen, 72 x 72 cm, (2012), foto: Eef de Graaf, kartonreliëf.

Centrum voor Constructivisme en Concrete Kunst Dubbeltentoonstelling Eef de Graaf (NL) en Coen Vernooij (NL) (2)

'zonder titel', (2012), 40 x 30 x 11 cm, messing staf en ijzerglimmerverf, foto: Coen Vernooij.

COEN
Coen Vernooij maakt ijle, open constructies in metaaldraad. Het zijn wand- en staande sculpturen. Ze hebben een sterk geometrische en ruimtelijke uitstraling. Bij de wandsculpturen wordt de toeschouwer in een kleine wereld getrokken die in zijn hoofd uitdijt.
De staande witte beelden zijn manshoog en verhouden zich tot de gestalte van de toeschouwer.
Het werk is fragiel en kwetsbaar, heeft op het eerste gezicht niets om het lijf. De kijker moet zijn tijd nemen, de sculpturen zijn complex en als het ware onvoltooid gelaten. De beelden zijn heldere lineaire constructies tot de essentie teruggebracht.
In zijn verhouding tot de kunst noemt Coen Vernooij zich zowel ‘romanticus’ als ‘Boeddhist’, haaks op elkaar staande uitspraken. Ze zijn het resultaat van een zoektocht naar een beeldend equivalent van zijn ervaringen. Bij deze vertaling gedraagt hij zich als een Boeddhist en brengt de elementen en betekenissen als orakeltekens bij elkaar.
In de realisatie bedrijft hij de kunst van het weglaten
EEF
Eef de graaf beschouwd zichzelf tot de tweede generatie constructivisten.
Hij gebruikt onpersoonlijke middelen: lijnen, geometrische vormen, zwart, wit en de primaire kleuren. Dit leidt tot een abstracte beeldtaal, die het mogelijk maakt de meest “zuivere” beelding weer te geven.
Vanaf 1974 is hij consequent een eigen weg blijven zoeken, los van allerlei populaire trends.
Vanuit een totale monochromie is er meer “kleur” gekomen. Het platte vlak wordt monumentaal en ruimtelijk met als logische stap soms een volledig ruimtelijke vorm.
Zijn wandobjecten laten zien hoe hij geometrische wetmatigheden doorbreekt zonder de balans en het evenwicht te verstoren.
Hoewel De Graaf een constructivist in hart en nieren is, streeft hij er wel naar om de kunststroming te verrijken met oorspronkelijke en actuele variaties op de bekende thema's.
Aan de hand van gespleten cirkels, ritmische kwadranten en triangulaire vormen laat hij zien dat hij eindeloos vooruit kan met een beperkt aantal basisvormen.

Centrum voor Constructivisme en Concrete Kunst

  • Schilderkunst
  • Beeldhouwkunst
  • Beeldentuin

Centrum als ontmoetingsplaats voor constructivisten
In de galerie stellen wij afwisselend werken tentoon van diverse kunstenaars. In een afzonderlijke ruimte echter, tonen wij op constante
basis creaties van zowel befaamde nationale - als internationale artiesten. Ook deze lijst van werken is dynamisch en wijzigt voortdurend
in functie van hun beschikbaarheid. Het Centrum wil tevens een ontmoetingsplaats zijn voor geestverwanten in het Constructivisme,
en dat door het ter beschikking stellen van een gespecialiseerde bibliotheek en het organiseren van lezingen.

Center as a meeting place for Constructivism
In the gallery there are expositions of temporary artwork created by several artists. In a separate room on the contrary, we are showing
on a permanent basis work of famous national and international artists. This list is continuously changing as well, according to the
availability of artwork. The Center aims to be a forum too for all like minded people in Constructivism, by putting a specialized library
at their disposal and by organizing conferences on the subject.

Centre comme lieu de Constructivisme
Dans la galerie sont exposés sporadiquement des réalisations de diverses artistes. Dans une salle séparée au contraire, nous exposons
constamment des oeuvres d’art des artistes nationaux et internationaux. Cette dernière liste aussi, est très dynamique et par conséquent
les créations seront régulièrement remplacées selon leur disponibilité. A noter, que le Centre envisage également d’être un lieu
de rencontre pour toute personne attirée par le Constructivisme en mettant une bibliothèque spécialisée et en organisant des conférences
dans le domaine.

Openingstijden

Zaterdag en Zondag van 14.00 tot 19.00 uur en na afspraak

Contact


Centrum voor Constructivisme en Concrete Kunst
Louis De Baerdemaekerstraat 52-54
2880 Bornem - Hingene
België
Tel: +32 3 88 57 05

www.denheeck.be
33 dagen geleden bijgewerkt

Centrum voor Constructivisme en Concrete Kunst Bornem - Hingene
Centrum voor Constructivisme en Concrete Kunst Bornem - Hingene (2)

Twitter berichten


Stuur een bericht naar "Centrum voor Constructivisme en Concrete Kunst"