Centrum voor Constructivisme en Concrete Kunst

Meer...
Expositie is afgelopen

Solotentoonstelling Albert RUBENS

Tentoonstelling 10-02-2013 t/m 05-05-2013 > Bornem - Hingene
Centrum voor Constructivisme en Concrete Kunst Solotentoonstelling Albert RUBENS

B.XXII-P.23
60 X 60 cm
acryl op doek
foto: A. RUBENS

Centrum voor Constructivisme en Concrete Kunst Solotentoonstelling Albert RUBENS (2)

L.B. I-IV 2001
60 X 60 cm
acryl op doek
foto: A. RUBENS

Albert Rubens keerde zich reeds als student af van de figuratie. Zijn vroege abstracte werken waren splitsingen en verschuivingen binnen het platte vlak.
Jaak Fontier noemde hem de antipode van het lyrisme. Elke vorm van representatie wordt uitgeschakeld enkel lijn en vlak zonder enige vorm van subjectiviteit. Geen kleurgamma maar wel smetteloos wit en zwart.
Binnen de kunsthistorie van de vorige eeuw, suprematisme, constructivisme, geometrische abstractie, concrete of conceptuele kunst kan men Albert Rubens niet eenduidig catalogeren, hij heeft van dit alles wat maar nooit volledig en onvoorwaardelijk. Hij wist van bij de start een eigen taal te creëren.
Albert start met de exploratie van het vlak, maar halverwege de jaren zestig verruimt hij zijn onderwerp: de kubus wordt de bron van een eindeloze variatie van composities. Het werk van Albert Rubens is een hommage aan de kubus, zoals dit voor Albers het vierkant is. Zijn principe is simpel al resulteert het in complexe en steeds verschillende reeksen van lijnen met verschillende diktes.
Op het denkbeeldige oppervlak van een kubus kiest Albert Rubens een aantal punten uit, dit "at random" en hij verbindt ze met denkbeeldige lijnen, nu eens binnen het lichaam, dan weer uitdijend buiten de kubus. De projectie van deze lijnen uit zich in tweedimensionale series.
Albert creëert ook sculpturale varianten van dit experiment, dit in gelakt hout, staal en graniet.
Het seriële aspect van zijn oeuvre en het denkwerk dat eraan voorafgaat doen Rubens' streven aanleunen bij de conceptuele kunst en bij ideeën van François Morellet. Albert richtte samen met Vasarelly en Le Parc de groep GRAV op (Groupe de Recherche d'Art Visuel).
De kunst van Albert Rubens is een doordacht universum van louter geometrische ervaringen.

Centrum voor Constructivisme en Concrete Kunst

  • Schilderkunst
  • Beeldhouwkunst
  • Beeldentuin

Centrum als ontmoetingsplaats voor constructivisten
In de galerie stellen wij afwisselend werken tentoon van diverse kunstenaars. In een afzonderlijke ruimte echter, tonen wij op constante
basis creaties van zowel befaamde nationale - als internationale artiesten. Ook deze lijst van werken is dynamisch en wijzigt voortdurend
in functie van hun beschikbaarheid. Het Centrum wil tevens een ontmoetingsplaats zijn voor geestverwanten in het Constructivisme,
en dat door het ter beschikking stellen van een gespecialiseerde bibliotheek en het organiseren van lezingen.

Center as a meeting place for Constructivism
In the gallery there are expositions of temporary artwork created by several artists. In a separate room on the contrary, we are showing
on a permanent basis work of famous national and international artists. This list is continuously changing as well, according to the
availability of artwork. The Center aims to be a forum too for all like minded people in Constructivism, by putting a specialized library
at their disposal and by organizing conferences on the subject.

Centre comme lieu de Constructivisme
Dans la galerie sont exposés sporadiquement des réalisations de diverses artistes. Dans une salle séparée au contraire, nous exposons
constamment des oeuvres d’art des artistes nationaux et internationaux. Cette dernière liste aussi, est très dynamique et par conséquent
les créations seront régulièrement remplacées selon leur disponibilité. A noter, que le Centre envisage également d’être un lieu
de rencontre pour toute personne attirée par le Constructivisme en mettant une bibliothèque spécialisée et en organisant des conférences
dans le domaine.

Openingstijden

Zaterdag en Zondag van 14.00 tot 19.00 uur en na afspraak

Contact


Centrum voor Constructivisme en Concrete Kunst
Louis De Baerdemaekerstraat 52-54
2880 Bornem - Hingene
België
Tel: +32 3 88 57 05

www.denheeck.be
28 dagen geleden bijgewerkt

Centrum voor Constructivisme en Concrete Kunst Bornem - Hingene
Centrum voor Constructivisme en Concrete Kunst Bornem - Hingene (2)

Twitter berichten


Stuur een bericht naar "Centrum voor Constructivisme en Concrete Kunst"