Centrum voor Constructivisme en Concrete Kunst

Meer...
Expositie is afgelopen

Dirk Verhaegen 'wiskunde en kunst'

Tentoonstelling 28-09-2014 t/m 21-12-2014 > Bornem - Hingene
Centrum voor Constructivisme en Concrete Kunst Dirk Verhaegen 'wiskunde en kunst'

In haar zuiverste vorm heeft de wiskunde met de kunst haar sublieme nutteloosheid gemeen, maar heimelijk hopen zij op hun legitimatie in de realiteit.
Dirk Verhaegen zegt van zichzelf dat hij ‘systematische kunst’ maakt, een extreem rationele stellingname binnen de reeds lange geometrische en constructieve traditie. Logische mathematische spelregels laten het werk of een reeks werken als het ware vanzelf ontstaan.
Volgens op voorhand in de geest bedachte wiskundige principes ontstaat een werk of een reeks werken als het ware automatisch.
In de jaren zeventig waren dat vooral lineaire werken en systematisch onregelmatige veelhoeken, soms met de muur als drager.
Later zijn het ‘transacties’, dynamische lijnen springen heen en weer over samengevoegde of overlappende beeldvelden; een geordende wirwar die ons aan geregistreerde oogbewegingen of partituren voor elektronische muziek herinnert.

Centrum voor Constructivisme en Concrete Kunst

  • Schilderkunst
  • Beeldhouwkunst
  • Beeldentuin

Centrum als ontmoetingsplaats voor constructivisten
In de galerie stellen wij afwisselend werken tentoon van diverse kunstenaars. In een afzonderlijke ruimte echter, tonen wij op constante
basis creaties van zowel befaamde nationale - als internationale artiesten. Ook deze lijst van werken is dynamisch en wijzigt voortdurend
in functie van hun beschikbaarheid. Het Centrum wil tevens een ontmoetingsplaats zijn voor geestverwanten in het Constructivisme,
en dat door het ter beschikking stellen van een gespecialiseerde bibliotheek en het organiseren van lezingen.

Center as a meeting place for Constructivism
In the gallery there are expositions of temporary artwork created by several artists. In a separate room on the contrary, we are showing
on a permanent basis work of famous national and international artists. This list is continuously changing as well, according to the
availability of artwork. The Center aims to be a forum too for all like minded people in Constructivism, by putting a specialized library
at their disposal and by organizing conferences on the subject.

Centre comme lieu de Constructivisme
Dans la galerie sont exposés sporadiquement des réalisations de diverses artistes. Dans une salle séparée au contraire, nous exposons
constamment des oeuvres d’art des artistes nationaux et internationaux. Cette dernière liste aussi, est très dynamique et par conséquent
les créations seront régulièrement remplacées selon leur disponibilité. A noter, que le Centre envisage également d’être un lieu
de rencontre pour toute personne attirée par le Constructivisme en mettant une bibliothèque spécialisée et en organisant des conférences
dans le domaine.

Openingstijden

Zaterdag en Zondag van 14.00 tot 19.00 uur en na afspraak

Contact


Centrum voor Constructivisme en Concrete Kunst
Louis De Baerdemaekerstraat 52-54
2880 Bornem - Hingene
België
Tel: +32 3 88 57 05

www.denheeck.be
1 dagen geleden bijgewerkt

Centrum voor Constructivisme en Concrete Kunst Bornem - Hingene
Centrum voor Constructivisme en Concrete Kunst Bornem - Hingene (2)

Twitter berichten


Stuur een bericht naar "Centrum voor Constructivisme en Concrete Kunst"