Centrum voor Constructivisme en Concrete Kunst

Expositie is afgelopen

Een analyse van de mentale schoonheid -- solotentoonstelling Dirk Verhaegen

Tentoonstelling 11-02-2018 t/m 13-05-2018 > Bornem - Hingene
Centrum voor Constructivisme en Concrete Kunst Een analyse van de mentale schoonheid -- solotentoonstelling Dirk Verhaegen
'Transactie 696'/ acrylverf op doek / 60 x 48 cm / 2012 / foto: dirk Verhaegen
Centrum voor Constructivisme en Concrete Kunst Een analyse van de mentale schoonheid -- solotentoonstelling Dirk Verhaegen (2)
Schijf nr 1 / acritlverf op paneel / 1977 / diameter 60 cm foto: Dirk Verhaegen
Wiskunde en kunst, voor velen water en vuur, kunnen de harmonie van getallen en systemen zichtbaar maken. Het geeft de kracht om met rationele middelen poëtische werken te maken.
Het werk van Dirk Verhaegen past in deze specifieke oriëntatie binnen de constructieve en geometrische traditie. Eenvoud, soberheid, geladenheid en realisme zijn de woorden die hem als leidraad dienen.
Dirk werkt hierbij volgens op voorhand in de geest bedachte wiskundige principes of logische systemen die een werk of een reeks als het ware vanzelf laten ontstaan.
In de jaren ‘70 waren het lineaire werken en series onregelmatige veelhoeken. De muur werd soms als drager gebruikt.
Vanaf 1980 speelt de zwaartekracht een rol in zijn werk. Even later volgen de in grauw canvas uitgesneden kwadraatprogressies die met spelden op de muur worden aangebracht.
In de jaren ‘90 doet de kleur haar intrede. Ze gaat ook deel uitmaken van de systematiek.
Sinds 2000 werkt Dirk Verhaegen met wat hijzelf ‘transacties’ noemt: dynamische lijnen springen heen en weer over samengevoegde of overlappende beeldvelden.
In het werk van Dirk Verhaegen primeert de inventie boven de stijleenheid. We kunnen Dirks werk ook zien als uit wiskunde ontstane ‘grafische schilderijen’ die we zonder de constructieregels te kennen intuïtief ervaren als harmonisch en esthetisch geslaagd. Afhankelijk van de ordening der getallen en de systematische verbinding van getallenparen ontstaat een vlechtwerk van meervoudig snijdende lijnen met regelmatige structuren en parallellen die zich in meerdere centra straalvormig bundelen.
Centrum voor Constructivisme en Concrete Kunst Bornem - Hingene
Centrum voor Constructivisme en Concrete Kunst Bornem - Hingene (2)

Centrum als ontmoetingsplaats voor constructivisten
In de galerie stellen wij afwisselend werken tentoon van diverse kunstenaars. In een afzonderlijke ruimte echter, tonen wij op constante
basis creaties van zowel befaamde nationale - als internationale artiesten. Ook deze lijst van werken is dynamisch en wijzigt voortdurend
in functie van hun beschikbaarheid. Het Centrum wil tevens een ontmoetingsplaats zijn voor geestverwanten in het Constructivisme,
en dat door het ter beschikking stellen van een gespecialiseerde bibliotheek en het organiseren van lezingen.

Center as a meeting place for Constructivism
In the gallery there are expositions of temporary artwork created by several artists. In a separate room on the contrary, we are showing
on a permanent basis work of famous national and international artists. This list is continuously changing as well, according to the
availability of artwork. The Center aims to be a forum too for all like minded people in Constructivism, by putting a specialized library
at their disposal and by organizing conferences on the subject.

Centre comme lieu de Constructivisme
Dans la galerie sont exposés sporadiquement des réalisations de diverses artistes. Dans une salle séparée au contraire, nous exposons
constamment des oeuvres d’art des artistes nationaux et internationaux. Cette dernière liste aussi, est très dynamique et par conséquent
les créations seront régulièrement remplacées selon leur disponibilité. A noter, que le Centre envisage également d’être un lieu
de rencontre pour toute personne attirée par le Constructivisme en mettant une bibliothèque spécialisée et en organisant des conférences
dans le domaine.

Openingstijden

Zaterdag en Zondag van 14.00 tot 19.00 uur en na afspraak

Stuur een bericht naar "Centrum voor Constructivisme en Concrete Kunst"