Centrum voor Constructivisme en Concrete Kunst

Expositie is afgelopen

vatten van licht in de ruimte

Tentoonstelling 07-10-2018 t/m 16-12-2018 > Bornem - Hingene
Centrum voor Constructivisme en Concrete Kunst vatten van licht in de ruimte
foto Luc Schrobiltgen
Centrum voor Constructivisme en Concrete Kunst vatten van licht in de ruimte (2)
foto Brice Vandermeeren
Aanvankelijk schilderde Maria Dukers met acrylverf op vlakglas, maar ze evolueerde snel naar driedimensionale wandsculpturen in glas en plexiglas. Haar werk is sterk sculpturaal.
Maria zoekt naar evenwicht, soberheid en het uitpuren van een geometrische vormentaal die schatplichtig is aan de idealen van het neoplasticisme van de jaren 1922-23 en de Nederlandse kunstbeweging De Stijl.
Dukers’ werk is doorzichtig en integreert een diepte waardoor de lichtinval voor verrassende effecten en reliëfs zorgt. Het essentiële ligt in de lichtvibratie in de ruimte, door de achter el-kaar geplaatste platen mengt het licht de kleuren. Om het met haar eigen woorden te zeggen: ‘het in de ruimte brengen van het licht’, ‘het vatten van het licht in de ruimte’.
Grijze en witte vlakken geven het licht de volle vrijheid, soms contrasteert rood met de zacht-heid van deze tonen. Afhankelijk van de hoek van waaruit het wordt benaderd toont haar werk, door het spel van lijnen en lagen, meerdere perspectieven.
Het werk oogt sober, bijna minimalistisch. Maria slaagt erin om enkel het essentiële te behou-den.
Centrum voor Constructivisme en Concrete Kunst Bornem - Hingene
Centrum voor Constructivisme en Concrete Kunst Bornem - Hingene (2)

Centrum als ontmoetingsplaats voor constructivisten
In de galerie stellen wij afwisselend werken tentoon van diverse kunstenaars. In een afzonderlijke ruimte echter, tonen wij op constante
basis creaties van zowel befaamde nationale - als internationale artiesten. Ook deze lijst van werken is dynamisch en wijzigt voortdurend
in functie van hun beschikbaarheid. Het Centrum wil tevens een ontmoetingsplaats zijn voor geestverwanten in het Constructivisme,
en dat door het ter beschikking stellen van een gespecialiseerde bibliotheek en het organiseren van lezingen.

Center as a meeting place for Constructivism
In the gallery there are expositions of temporary artwork created by several artists. In a separate room on the contrary, we are showing
on a permanent basis work of famous national and international artists. This list is continuously changing as well, according to the
availability of artwork. The Center aims to be a forum too for all like minded people in Constructivism, by putting a specialized library
at their disposal and by organizing conferences on the subject.

Centre comme lieu de Constructivisme
Dans la galerie sont exposés sporadiquement des réalisations de diverses artistes. Dans une salle séparée au contraire, nous exposons
constamment des oeuvres d’art des artistes nationaux et internationaux. Cette dernière liste aussi, est très dynamique et par conséquent
les créations seront régulièrement remplacées selon leur disponibilité. A noter, que le Centre envisage également d’être un lieu
de rencontre pour toute personne attirée par le Constructivisme en mettant une bibliothèque spécialisée et en organisant des conférences
dans le domaine.

Openingstijden

Zaterdag en Zondag van 14.00 tot 19.00 uur en na afspraak

Stuur een bericht naar "Centrum voor Constructivisme en Concrete Kunst"