Centrum voor Constructivisme en Concrete Kunst

Expositie is afgelopen

rust, maat en orde (solotentoonstelling van Gilbert Decock)

Tentoonstelling 16-02-2020 t/m 03-05-2020 > 2880 Bornem - Hingene /Louis De Baerdemaekerstraat 52-54
Centrum voor Constructivisme en Concrete Kunst rust, maat en orde (solotentoonstelling van Gilbert Decock)
Gouache 1977 70x 70 cm (foto: den heeck)
Centrum voor Constructivisme en Concrete Kunst rust, maat en orde (solotentoonstelling van Gilbert Decock) (2)
gouache 1979 70 x 70 cm (foto den heeck)
Het geometrisch karakter van het werk van Gilbert Decock creëert de concreetheid die het werk volledig depersonaliseert.
Cirkel en vierkant en later ook de ruit vormen het uitgangspunt van het werk van Gilbert Decock. In de jaren tachtig worden de vormen versneden tot stroken, banden en repen met diverse breedte en kleuren. De tonale diepten van zwart, bruin, blauw en wit, met later toevoeging van geel en rood creëren het uiteindelijk resultaat.
Het werk van Decock straalt rust en sereniteit uit en het wordt in de jaren negentig iets speelser met weglatingen, kantelingen en lijnonderbrekingen
De volkomen symmetrische vorm van het werk maakt in de latere jaren plaats voor fragmentatie en verschuivingen.
Het werk van Gilbert vinden we in meer dan 40 openbare verzamelingen in België en de buurlanden maar ook ver daarbuiten.
Centrum voor Constructivisme en Concrete Kunst Bornem - Hingene
Centrum voor Constructivisme en Concrete Kunst Bornem - Hingene (2)

Centrum als ontmoetingsplaats voor constructivisten
In de galerie stellen wij afwisselend werken tentoon van diverse kunstenaars. In een afzonderlijke ruimte echter, tonen wij op constante
basis creaties van zowel befaamde nationale - als internationale artiesten. Ook deze lijst van werken is dynamisch en wijzigt voortdurend
in functie van hun beschikbaarheid. Het Centrum wil tevens een ontmoetingsplaats zijn voor geestverwanten in het Constructivisme,
en dat door het ter beschikking stellen van een gespecialiseerde bibliotheek en het organiseren van lezingen.

Center as a meeting place for Constructivism
In the gallery there are expositions of temporary artwork created by several artists. In a separate room on the contrary, we are showing
on a permanent basis work of famous national and international artists. This list is continuously changing as well, according to the
availability of artwork. The Center aims to be a forum too for all like minded people in Constructivism, by putting a specialized library
at their disposal and by organizing conferences on the subject.

Centre comme lieu de Constructivisme
Dans la galerie sont exposés sporadiquement des réalisations de diverses artistes. Dans une salle séparée au contraire, nous exposons
constamment des oeuvres d’art des artistes nationaux et internationaux. Cette dernière liste aussi, est très dynamique et par conséquent
les créations seront régulièrement remplacées selon leur disponibilité. A noter, que le Centre envisage également d’être un lieu
de rencontre pour toute personne attirée par le Constructivisme en mettant une bibliothèque spécialisée et en organisant des conférences
dans le domaine.

Openingstijden

Zaterdag en Zondag van 14.00 tot 19.00 uur en na afspraak

  • Schilderkunst
  • Beeldhouwkunst
  • Beeldentuin

Stuur een bericht naar "Centrum voor Constructivisme en Concrete Kunst"